POLITICS

สนง.สลากกินแบ่งฯ จัด ‘โครงการสลาก 80’ งวดแรก 17 ม.ค. 65 เฉพาะ กทม. – นนทบุรี

สนง.สลากกินแบ่งฯ จัด ‘โครงการสลาก 80’ เป็นของขวัญปีใหม่ เริ่มจำหน่วยงวดแรก 17 ม.ค. 65 ในพื้นที่ กทม. – นนทบุรี

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่คนไทย ภายใต้ “โครงการสลาก 80” เพื่อขยายจุดจำหน่ายและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการไว้ 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ขยายในเชิงลึกในเขตกทม.และนนทบุรี เพิ่มเติมจำนวน 34 จุดจำหน่าย รวมกับของเดิมเป็น 74 จุดจำหน่าย โดยจะเริ่มจำหน่ายสลากงวดแรกในงวดวันที่ 17 ม.ค. 65 เป็นต้นไป ส่วนระยะที่ 2 จะขยายจุดจำหน่ายในเชิงกว้าง โดยเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายขยายทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 1,000 จุดจำหน่าย โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 64 – 24 ม.ค. 65 

สำหรับผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก จะถูกกำหนดให้เป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” มีระยะเวลาในการขึ้นบัญชีสำรอง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีประกาศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” รายใดสละสิทธิ หรือถูกตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองลำดับถัดไปของจังหวัดนั้นขึ้นมาทดแทน เพื่อให้จำนวนของจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด โดยจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน พ.ค. 65 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดจำหน่ายได้จากแอปพลิเคชัน GLO Lottery ในช่องค้นหาจุดจำหน่าย GLO Official Sellers 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังยังได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อีกหลายโครงการ ตามนโยบายของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาล เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 65 , โครงการกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 64 – 25 ก.พ. 65 ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน เบี้ยประกันภัย 10 บาท , โครงการช้อปดีมีคืนปี 65 เริ่ม 1 ม.ค. 65 – 15 ก.พ. 65 , โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ในเดือน มี.ค. – เม.ย. 65

Related Posts

Send this to a friend