POLITICS

จุรินทร์ นำ นิพนธ์-กัลยา ปูพรม ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโคราช

วันนี้ (23 ตุลาคม 2564) ที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่และเยี่ยมให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจำนวน 300 ชุด

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “สถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะเข้าสู่ระลอกที่ 2 ของการประสบภัย ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ให้เร่งรัดฟื้นฟูเยียวยาประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยกระทรวงมหาดไทยนั้นมีภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ซึ่งในฐานะที่ตนกำกับดูแลกรมปภ.มีหน้าที่ในการดูแลประชาชนโดยตรงเมื่อเกิดทั้งภัยน้ำท่วมและน้ำแล้ง สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำคือการสร้างที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล จะเป็นการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยจากน้ำได้อย่างครบวงจร สามารถบรรเทาความรุนแรงของภัยได้ รวมทั้งการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้รับทราบข้อมูลข่าวสารก่อนเกิดภัยก็จะมีส่วนช่วยให้ลดความรุนแรง ความสูญเสียได้อย่างมาก ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน องค์กร มูลนิธิต่างๆ จิตอาสา ที่ได้เข้ามาส่วนช่วยเหลือดูแลประชาชนยามเกิดภัยมาโดยตลอด”

โดยก่อนหน้าที่จะเดินทางมาที่อำเภอโนนสูงนั้น นายนิพนธ์ฯ ได้ร่วมคณะกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้ง คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อดูแลผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมการช่วยเหลือทุกพื้นที่ อีกด้วย

ทั้งนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโดยรวมว่า จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะนี้  10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสูง คง เมืองยาง ประทาย สีคิ้ว พิมาย โนนไทย ปักธงชัย สูงเนิน และอำเภอเมืองนครราชสีมา 63 ตำบล 297 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 26 ชุมชน  8,318 ครัวเรือน

Related Posts

Send this to a friend