ENVIRONMENT

ฝูงพะยูนและเต่าทะเล อวดโฉมในเขตพื้นที่ อช.หาดเจ้าไหม

(23ต.ค.64) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง ออกสำรวจติดตามประเมินสถานภาพพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก โดยเฝ้าสังเกตจากบนที่สูงร่วมกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เน้นสำรวจบริเวณแหล่งหญ้าทะเลเขาแบนะจนถึงแหล่งหญ้าทะเลหาดหยงหลำ ช่วงก่อนน้ำขึ้นสูงสุด ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

จากการสำรวจ พบฝูงพะยูนจำนวน 3 ตัว และเต่าทะเลจำนวน 3 ตัว สำหรับฝูงพะยูนที่พบทั้ง 3 ตัว เป็นพะยูนแม่-ลูก 1 คู่ ลูกพะยูนมีพฤติกรรมว่ายน้ำเคียงข้างแม่พะยูนตลอดเวลา โดยขณะพบฝูงพะยูน ได้มีเรือแล่นผ่านใกล้กับฝูงพะยูนดังกล่าว โดยไม่ได้ชะลอหรือลดความเร็วของเรือ ถือเป็นปัจจัยรบกวนฝูงพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก และอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเรือชนกับสัตว์ทะเลหายากได้

Related Posts

Send this to a friend