POLITICS

‘เพื่อไทย’ ชี้มติสภาฯ ไม่ตรงกับเสียงประชาชน

‘เพื่อไทย’ ชี้มติสภาฯ ไม่ตรงกับเสียงประชาชน เชื่อศรัทธาคนรอ “เด็ดหัว สอยนั่งร้าน” เลือกตั้งครั้งหน้า จากข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้

วันนี้ (23 ก.ค. 65) เวลา 10:54 น. หลังจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เพื่อลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี (รมต.) เป็นรายบุคคล พรรคเพื่อไทยแถลงข่าวถึงผลการลงมติ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดน่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สำหรับผลการลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลทั้ง 11 คนในวันนี้ ผลปรากฏว่าคะแนนไม่ไว้วางใจไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ ก็เป็นความชัดเจนว่า สภาฯ ลงมติไว้วางใจให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายยังทำหน้าที่ต่อไป

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เบื้องต้นผมยอมรับผลการลงมติครั้งนี้ ตามกลไกระบบรัฐสภาที่ยึดเสียงข้างมากเป็นหลัก ประกอบกับรัฐสภามีความแปรปรวนด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เราคาดหวังว่าสิ่งที่เราทำหน้าที่ไป ข้อกล่าวหา หลักฐานข้อเท็จจริง จะชัดเจนเพียงใด แต่การลงมติก็เหมือนอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ ไม่มีผลต่อการทำหน้าที่ของเขา ขอแสดงความยินดีกับนายกฯ และรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งได้จากสภาฯ

“ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องประชาชนด้วยผลการลงคะแนนของท่านทางตรง ไม่ไว้วางใจถึงร้อยละ 98.3 จากกลุ่มราษฎร และพี่น้องประชาชนที่ลงผลคะแนนโดยตรงที่ผ่านสื่อช่องต่าง ๆ คะแนนก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 นั่นหมายความว่า ประชาชนที่ลงคะแนนโดยตรงแตกต่างจากคะแนนของ ส.ส. ดังนั้น ผลมันชัดว่าไม่สอดคล้อง” นพ.ชลน่าน กล่าว

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อไปว่า แม้เสียงข้างมากที่ออกมาจะมีปัจจัยเกี่ยวข้องมาก ด้วยการทำลายระบบรัฐสภาและระบอบ บิดเบือนกลไกตรวจสอบ ไม่ฟังเสียงประชาชน ข้อเสนอทักท้วงพวกเรา ฝากประชาชนว่าเราจะพิจารณาอย่างไร

“สิ่งที่ฝ่ายค้านทำวันนี้เราทราบอยู่แก่ใจว่าเสียงในสภาฯ เราสู้ไม่ได้ แต่เราศรัทธาเสียงประชาชน เด็ดหัวสอยนั่งร้านไม่ได้พ่ายแพ้ แต่จะตัดสินในสนามเลือกตั้ง” นพ.ชลน่าน กล่าว

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. จังหวัดนครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พวกเราได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างมาก หากสังเกตการลงคะแนนเสียงรัฐมนตรีแต่ละท่าน จะเห็นความแปรปรวนและไม่เป็นเอกภาพ อย่างนายจุรินทร์ได้คะแนนไม่ไว้วางใจต่ำสุดที่ 241 เสียง แสดงถึงความไม่เป็นเอกภาพของรัฐบาล

“เราจะทำงานอย่างหนักต่อไป หลายเรื่องที่ได้อภิปรายไปแล้ว ขณะนี้รวมหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงการทุจริต ปบ่อยปละละเลย ยื่นต่อ ป.ป.ช. ศาลรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายประเสริฐ กล่าว

นายประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า เรายังมีภารกิจต่อไปที่ยิ่งใหญ่ เราคอยการเลือกตั้งคราวหน้า ที่ประชาชนจะได้แสดงประชามติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิสูจน์ว่า ไม่ไว้วางใจ หรือ ไว้วางใจรัฐบาล การเลือกตั้งจะเป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่ง

ด้าน นายสุทิน คลังแสง ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ผมไม่ได้ผิดหวัง เพราะเราหวังเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว แต่หวังว่าการอภิปรายจะเสริมสร้างให้ระบบสภาฯ เข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ แม้รัฐมนตรีผ่าน แต่มีแง่มุมน่าพิจารณา เช่น การงดออกเสียงที่มีนัย อย่างน้อยที่สุดแทนที่จะยกไว้วางใจกัน ทำไมงดออกเสียง ซึ่งถือว่าโน้มเอียงมาฝ่ายไม่ไว้วางใจในรัฐบาล

นายสุทิน กล่าวว่า ความลดหลั่นกันในคะแนนแต่ละคนก็บ่งบอกบางอย่างภายในพรรคและรัฐบาล เมื่อคะแนนออกมาจะวิเคราะห์ในรายละเอียดได้ เราเชื่อว่าได้ทำให้พี่น้องประชาชนเห็นในสิ่งที่ไม่เห็น ได้รู้มากกว่าในสิ่งที่ไม่รู้ และระบบสภาฯ จะหวังพึ่งได้ว่าใครเป็นรัฐบาลไม่ใช่คิดทำอะไรง่าย ๆ แม้รอดพ้นจากการยกมือ แต่ความกังขาในตัวยังติดไป อาจมีผลจากการเลือกตั้งได้ หรือแม้แต่การยื่นตรวจสอบหลายคน จนถึงการยื่นยุบพรรคได้ จึงอยากฝากให้ประชาชนไม่ต้องผิดหวัง

Related Posts

Send this to a friend