POLITICS

ฝ่ายค้านโวยประธานรัฐสภา ไม่บรรจุญัตติแก้ รธน. ม.256 ตั้ง สสร. ชี้ ศาลไม่ได้ห้ามแก้ทั้งฉบับ

ฝ่ายค้านโวย ประธานรัฐสภา ไม่บรรจุญัตติ แก้ รธน. ม. 256 ตั้ง สสร. ขัดขวางการทำหน้าที่ สมาชิก ชี้ ศาลไม่ได้ห้าม แก้ทั้งฉบับ ด้าน “ชวน” แจงเคารพความเห็นทุกฝ่าย ยันบรรจุวาระรอบคอบ ไม่ว่าใครก็สั่งไม่ได้

ทันทีที่เปิดประชุมรัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.เพื่อไทย หารือต่อที่ประชุมว่าฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยที่ประธานรัฐสภาไม่บรรจุญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ให้มี สสร.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เข้าสู่การพิจารณา โดยอ้างว่า ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และ คำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

แต่ศาลไม่ได้ห้ามทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐสภา เพียงแต่ต้องถามความเห็นของประชาชน ทั้งก่อนและหลังทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว

ดังนั้น ฝ่ายค้าน เห็นว่าการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญมาตรา 256 ชอบด้วยกฎหมาย สามารถ ดำเนินการได้ และถือเป็น การเริ่มต้นจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มาจากประชาชนโดยแท้

จากความเห็นฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาว่า มาตรา 256 หมวด15/1 เป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการพิจารณาเกิดกว่า ที่ศาลวินิฉัย ปิดกั้นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา จึงขอให้ประธานรัฐสภา ทบทวน บรรจุวาระดังกล่าวให้สมาชิกพิจารณา แต่เชื่อว่า จะไม่มีการลงมติ เพื่อนำไปทำประชามตามกระบวนการก่อน

ขณะที่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ย้ำว่า ตนเองเคารพความเห็นของทุกฝ่าย แต่ขอให้ทุกคน เคารพกติกา ระเบียบ และ แต่การบรรจุระเบียบวาระ ต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมายของรัฐสภา เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และข้อกฎหมาย โดยเฉพาะการแก้ไข หมวด 15/1 ในมาตรา 256 นั้น เป็นการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประกอบกับคำวินิจฉัยชองศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ชัดเจนว่า การจัดทำรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ ให้ทำประชามติถามความเห็นของประชาชนก่อน

ทั้งนี้ยืนยันว่าตลอด 2 ปี ของการทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ไม่เคยมีใครบังคับให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ตาม ตนเองทำหน้าที่ด้วยความสุจริต เป็นธรรม ตามกฎหมาย และ ไม่อยากถูก ปปช. ชี้มูลความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่

Related Posts

Send this to a friend