POLITICS

นายกฯ ยินดี “ปัตตานีเมืองปูทะเลโลก” ก้าวหน้า พร้อมที่กระจายลูกปู 1 แสนตัวให้เกษตรกร ม.ค. 66

วันนี้ (7 พ.ย. 65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความยินดีต่อความก้าวหน้าของนโยบาย “ปัตตานีเมืองปูทะเลโลก”

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ จ.ปัตตานี เป็นศูนย์กลางการผลิตปูทะเล จากสภาพพื้นที่อ่าวปัตตานีและบริเวณใกล้เคียง ที่มีสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรมีความสนใจ ที่สำคัญคือ กำลังผลิตปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ

ขณะนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ได้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง “โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ” ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้นำเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้พัฒนาแม่พันธุ์ปูทะเล การอนุบาลลูกปู รวมถึงบูรณาการกับหลายภาคส่วนเรื่องการปล่อยพันธุ์ปูทะเลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยงปูทะเลในพื้นที่นากุ้งร้าง และนาเกลือร้าง รวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงปูคอนโด (ขุนปู)

ทั้งนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่า ขณะนี้โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ มีความพร้อมที่จะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 ธ.ค. 65 และพร้อมที่จะกระจายลูกปูจำนวน 1 แสนตัวแก่เกษตรกร ในเดือนมกราคม 66

ส่วนในระยะต่อไป จะสามารถผลิตได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว รวมถึงยังได้ขยายเป้าหมายการจัดตั้งโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ ครอบคลุมทั้งพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย คือทั้งที่ปัตตานีและสงขลา ส่วนฝั่งอันดามัน จัดตั้งที่กระบี่และสตูล โดยจะเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว ที่ปัจจุบันมีการกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวของชาวมาเลเซีย ให้ต้องมาเยือนเพื่อรับประทานอาหารทะเลที่ปัตตานี ซึ่งร้านอาหารในพื้นที่ จะรับซื้อปูโดยตรงจากเกษตรกร ทำให้เมนูปูเป็นจานเด่นของจังหวัด

นางสาวรัชดา ยังกล่าวถึงการส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลว่าเป็นอีกหนึ่งในนโยบายส่งเสริมอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่รัฐบาลมั่นใจว่าจะสร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างแน่นอน เพราะตลาดมีความต้องการปูทะเลอีกมาก รวมถึงแนวทางการดำเนินการยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมปูทะเลทั้งระบบ ตั้งแต่เพาะพันธุ์ อนุบาลลูกปู ขุนปูให้มีน้ำหนัก จำหน่ายตรงไปยังร้านอาหาร และส่งออกนอกพื้นที่ อีกประเด็นที่สำคัญคือ ได้นำเอาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกทำบ่อกุ้ง กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้ประกอบการทั่วไป ในทุกพื้นที่ที่สนใจ โดยในระยะยาว จะพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองผลิตปูทะเลเพื่อการส่งออกได้อย่างแน่นอน ซึ่งขณะนี้ มีกลุ่มเกษตรกรกว่า 35 กลุ่ม รวม 700 กว่าครอบครัว ส่วนประชาชนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศอ.บต กองสนับสนุนและสนับสนุนงานฝ่ายพลเรือน หมายเลขโทรศัพท์ 073-274-471

Related Posts

Send this to a friend