POLITICS

‘วิษณุ’ ย้ำ ส.ว.ครบวาระ โหวตนายกฯ ไม่ได้ แต่ยังรักษาการต่อ

‘วิษณุ’ ย้ำ ส.ว.ครบวาระ โหวตนายกฯ ไม่ได้ แต่ยังรักษาการต่อ ถ้าลากยาวรอวันนั้นประเทศอยู่ไม่ได้ ชี้ ศาลตีตก พ.ร.ก.เลื่อนใช้กฎหมายอุ้มหาย รัฐต้องรับผิดชอบ แต่จบแล้วตั้งแต่ยุบสภา ถ้าออกก็เป็นรัฐมนตรีรายคน ไปทั้ง ครม.ไม่ได้

วันนี้ (23 พ.ค. 66) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวขยายความเรื่องสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี โดยย้ำว่าเมื่อถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ส.ว.จะหมดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ยังทำหน้าที่รักษาการอยู่

เมื่อถามว่า หากการโหวตนายกฯ ลากยาวไปจนถึงวันที่ ส.ว.ครบวาระ พรรคก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลใช่หรือไม่ นายวิษณุ พยักหน้าก่อนตอบว่า ก็ต้องใช้ 500 เสียง แต่จะลากยาวไปทำไมถึงขนาดนั้น ประเทศจะอยู่ไม่ได้

ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญ ตีตก พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้กฎหมายอุ้มหายฯ เพราะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ต้น รัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่าถ้าสภาฯ ยังอยู่ รัฐบาลยังอยู่รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกหรือยุบสภา แต่ตอนนี้ได้มีการยุบสภาฯ ไปแล้ว รัฐบาลสิ้นสุดลงแล้ว และรัฐธรรมนูญให้อยู่รักษาการ ก็ต้องอยู่ รัฐมนตรีแต่ละคนอาจจะลาออกได้ แต่ ครม.พ้นออกไปไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะไม่มี ครม.ทำงาน อีกทั้งตั้ง ครม. ใหม่ไม่ได้

“ดังนั้นการรับผิดชอบตรงนี้มันหมดไปตั้งแต่ยุบสภาฯ แล้ว” นายวิษณุ กล่าว

เมื่อถามว่า ถ้ารัฐมนตรีลาออกไป แล้วแต่งตั้งปลัดกระทรวงขึ้นมาแทนได้หรือไม่ นายวิษณุบอกว่าทำไม่ได้ ปลัดกระทรวงขึ้นมาใช้อำนาจรัฐมนตรีไม่ได้ ทำได้กรณีเดียวตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องพวกนี้ คือกรณีตามมาตรา 142 ว่าด้วยการเสนองบประมาณผิด ทำให้ศาลสั่งให้ ครม.ต้องสิ้นสุดลงทั้งหมด

นายวิษณุ กล่าวย้ำอีกด้วยว่าการรับผิดชอบด้วยการลาออก ทำได้โดยรัฐมนตรีลาออกเป็นรายบุคคล ซึ่งตาม พ.ร.ก.อุ้มหาย ต้องบังคับใช้ไปถึง 30 กันยายน แต่ตอนนี้ผ่านมาแล้ว 3 เดือน ก็มีเวลาที่ตำรวจ เตรียมการไปได้เยอะแล้ว โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ สามารถปฏิบัติได้ วันนี้ก็มีการเสนอ ครม. แต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายฉบับนี้ ป้องกันการสูญหาย อุ้มฆ่า ทรมาน

Related Posts

Send this to a friend