POLITICS

‘เพื่อไทย’ ยื่นแก้ รธน. 3 ฉบับ กำหนดนายกฯ มาจาก ส.ส.

‘เพื่อไทย’ ยื่นแก้ รธน. 3 ฉบับ กำหนดนายกฯ มาจาก ส.ส. เผย ร่างเพื่อไทยไม่แก้ ม.272 เพราะร่างแก้ไขฉบับประชาชนสมบูรณ์แล้ว

วันนี้ (23 ก.พ.65) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ จำนวน 3 ฉบับ

นายชวน เปิดเผยว่า กระบวนการรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญจะดำเนินการตรวจสอบจำนวนสมาชิกเข้าชื่อ และลายเซ็น ก่อนเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระต่อไป ทั้งนี้ต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมือง 2 ฉบับ ว่าทางคณะกรรมาธิการวิสามัญจะพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อใด

ด้าน นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ในนามพรรคเพื่อไทยได้เข้าชื่อตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 256 ทั้งหมด 3 ฉบับ ฉบับแรกร่างแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยที่มาของนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 159 แก้ไขเพิ่มเติมให้มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น และให้ดำเนินการตามมาตรา 88 ให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อได้ ทั้งยังแก้ไขมาตรา 170 การสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ตามการสิ้นสุดสภาพของสภาผู้แทนราษฎร

ฉบับที่ 2 พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะมาตรา 43 เกี่ยวกับสิทธิบุคคลและชุมชน ที่พรรคเพื่อไทยเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน ทั้งนี้โครงการรัฐที่กระทบต่อสิทธิชุมชน ต้องรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน และต้องผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อม

ส่วนฉบับที่ 3 เน้นเรื่องกระบวนการยุติธรรม แก้ไขมาตรา 29 สิทธิการประกันตนตามกฎหมายอาญา มาตรา 47 เดิมด้อยมาก เขียนเพียงประชาชนต้องได้รับการบริการด้านสุขภาพจากรัฐ จึงเติมเรื่องหลักประกันสุขภาพให้ชัดเจน และมาตรา 48 เพิ่มสวัสดิการ สิทธิการดูแลให้มารดา ทารก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า คาดหวังว่าทั้งกฎหมาย 3 ร่าง จะผ่านการประชุมร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาโดยไม่มีปัญหา ส่วนที่กฎหมาย 3 ร่างของพรรคเพื่อไทยไม่เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เนื่องจากเห็นว่าร่างของภาคประชาชนมีความสมบูรณ์แล้ว

Related Posts

Send this to a friend