POLITICS

ภูมิใจไทยโต้ กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวไม่จริง ยืนยันเคารพรัฐธรรมนูญและสนับสนุนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

วันนี้ (23 ก.พ. 65) เวลา 10.00 น. นายศุภชัย ใจสมุทร นายจักรกฤษณ์ ทองศรี และนายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวถึงกรณีที่มีข่าวพรรคภูมิใจไทยจะผลักดันให้กลับไปใช้บัตรใบเดียวในการเลือกตั้งนั้นไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น โดยตนเองได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้มาแถลงความจริงต่อสื่อมวลชนดังนี้

ประการที่หนึ่ง พรรคภูมิใจไทยเคารพและดำเนินการตามรัฐธรรมนูญทุกประการ

ประการสอง พรรคภูมิใจไทยมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. …. ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ สนับสนุนการเลือกตั้งแบบบัตรสองใบ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน

ประการที่สาม พรรคภูมิใจไทยจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการย้อนไปใช้กติกาแบบเดิม หรือแบบบัตรใบเดียว ซึ่งไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ได้มีการแก้ไขมาก่อนหน้านี้ ฉะนั้น กระแสข่าวที่ออกมาว่า พรรคภูมิใจไทยจะผลักดันให้กลับไปใช้บัตรใบเดียว จึงเป็นความเท็จ

Related Posts

Send this to a friend