POLITICS

‘สว.ดิเรกฤทธิ์’ ขอ ‘เพื่อไทย’ เคลียร์ให้ชัด เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไร

‘สว.ดิเรกฤทธิ์’ ขอ ‘เพื่อไทย’ เคลียร์ให้ชัด เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไร แก้ไขส่วนไหนบ้าง มิเช่นนั้น เสียงสนับสนุนจะลดลง ชี้ การเขียนใหม่ มีปัญหาทั้งเนื้อหา และวิธีการ

วันนี้ (22 ส.ค 66) ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา (สว.) อภิปรายถึงคุณสมบัตินายเศรษฐา ทวีสิน หลังได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงนายกฯ ว่า การเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่เพียงนายกฯ เสียงข้างมากเท่านั้น แต่ต้องเป็นนายกฯ ของคนทั้งประเทศ เป็นนายกฯ ของผม ของพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัด ในกรุงเทพ ทั่วประเทศ

นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวว่า ส.ว. มีเพียง 3 เกณฑ์เท่านั้น คือ มี สส. ข้างมากสนับสนุนและเสนอชื่อ ซึ่งขณะนี้มี 314 เสียงจากทั้งหมด 11 พรรคการเมือง เพราะเราเลือกเสียงข้างน้อยไม่ได้เนื่องจากไม่มีเสถียรภาพในการพัฒนาประเทศ ต้องมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ซึ่งกรณีของนายเศรษฐา ทวีสิน ตนเองก็ยินดีเนื่องจากไม่มีเรื่องค้างที่ศาล เรื่องค้างในองค์กรอิสระ ที่จะต้องรอให้เกิดการวินิจฉัยเข้ามา และต้องมีคุณสมบัติเป็นที่ประจักษ์ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตอย่างเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในกรณีนี้ก็มีประชาชนกล่าวหา ร้องเรียน คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี และต้องรับฟังไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เมื่อเห็นชื่อบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกเรา ก็มีการเสนอความเห็นข้อมูลและหลักฐานมา

“การเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศแล้วต้องเป็นขับเคลื่อนนโยบายหลังจากได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งได้คะแนนมาเป็นอันดับ 2 ผมไม่ติดใจในเรื่องนโยบายส่วนใหญ่”

นายดิเรกฤทธิ์ ระบุว่าที่ สว. เราติดอยู่ในขณะนี้คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แปลว่าธรรมนูญฉบับนี้ไม่ดี หากไม่ดีบางส่วนก็แก้ไขบางส่วนได้ ประเด็นคือจะให้สภาร่างธรรมรัฐนูญ หรือ ส.ส.ร. เป็นองค์กรเฉพาะกิจ เฉพาะเรื่องอำนาจรัฐสภาที่มีหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้มอบอำนาจให้มี ส.ส.ร. ไปร่างขึ้นมาใหม่ เป็นปัญหาทั้งเรื่องเนื้อหา และวิธีการ ซึ่งเป็นที่น่ากังวลของ สว. หลายท่าน

“ทำไมต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้ใครได้ประโยชน์อะไร ต้องเขียนให้ชัดเจนในเนื้อหา ต้องขยายความว่าจะแก้ส่วนไหน การแก้ไขคือการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร การแก้ไขจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่ากันอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนต้องมีการพูดให้ชัด หากไม่สามารถอธิบายได้ ก็จะได้รับเสียงสนับสนุนที่น้อยลง” นายดิเรกฤทธิ์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend