POLITICS

‘พล.อ.ประวิตร’ เยียวยาผู้ประสบภัย จ.น่านจากพายุมู่หลาน

พล.อ.ประวิตร เยี่ยมชาว จ.น่าน ติดตามฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบภัยพายุมู่หลาน ชาวบ้านต้อนรับอบอุ่น ผุดโครงการสะพาน อุตรดิตถ์-น่าน เชื่อมโยงภูมิภาค ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดี กินดี

วันนี้ (22 ส.ค. 65) พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ จ.น่าน เพื่อตรวจราชการ และตรวจเยี่ยม พบปะพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน ‘มู่หลาน’ และติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ รวมทั้งติดตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ที่สำคัญอื่นๆ ด้วย

เวลา 09.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางถึงห้องประชุมศาลากลาง จ.น่าน มีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.น่าน ต่อด้วยเลขาฯ สทนช. และอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงตามลำดับ โดยมี นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.น่าน นำเสนอข้อมูลความเสียหายของจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน ‘มู่หลาน’ และการแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชน ที่ผ่านมา โดยสรุป จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลทำให้เกิดภาวะน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่ง จ.น่าน ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทั้งอาคารบ้านเรือน ถนน และสะพาน ได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ผ่านงบกลางให้กับ จ.น่านไปแล้ว 2ครั้ง จำนวน 98 โครงการ วงเงินกว่า 120 ล้านบาท โดยเร่งฟื้นฟู เยียวยา และซ่อมแซมสถานที่เสียหายให้กลับมามีสภาพใช้งานได้ดังเดิม โดยเร็ว และได้รับฟังความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค ระหว่าง บ้านผาเวียง อ.ฝากท่า จ.อุตรดิตถ์-บ้านปากนาย อ.นาหมื่น จ.น่าน จาก ผอ.แขวงทางหลวงน่าน ที่ 1

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบาย ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใย ต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทุกครัวเรือน จากภาวะน้ำท่วมดังกล่าว จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สทนช. กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และ จ.น่าน ให้เร่งปฏิบัติตามแผนรับมือฤดูฝน 13 พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแหล่งน้ำกักเก็บขนาดใหญ่ช่วยเหลือพื้นที่แล้งซ้ำซาก 4 อำเภอได้แก่ อ.ท่าช้าง อ.เชียงกลาง อ.ท่าวังผา และ อ.ปัว และเร่งแก้ปัญหาการขาดแคนน้ำอุปโภคบริโภคนอกเขตชลประทาน พร้อมดำเนินการกับผู้บุกรุกป่า อย่างจริงจังทั้งนี้ในห้วงปี 61-64 รัฐบาลได้ดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 1 แสนกว่าไร่ มีผู้ได้รับประโยชน์ราว 3 แสนกว่าครัวเรือน

พล.อ.ประวิตร และคณะ ยังได้เดินทางต่อไปยัง อบต.ไชยสถาน อ.เมือง เพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำซาว ซึ่งท้องถิ่นได้รับประโยชน์ อย่างมากจากโครงการนี้ ซึ่งมีตัวแทนชาวบ้าน ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาล ที่ให้ความช่วยเหลือ อย่างจริงจัง เห็นผล จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้พบปะพี่น้องประชาชน ที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้เดินทางต่อไปยัง ต.บ่อ อ.น่าน จ.น่าน เพื่อติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุดีเปรสชั่น ‘มู่หลาน’ พล.อ.ประวิตร ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน1,000 ครัวเรือน เพิ่มเติมจากที่รัฐได้ให้การช่วยเหลือไปแล้ว พร้อมกล่าวยืนยันว่า รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชน และจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือ อย่างดีที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลปัจจุบัน สามารถพัฒนาประเทศ ต่อไปได้ โดยมีเป้าหมายให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน ตลอดไป

Related Posts

Send this to a friend