POLITICS

แรงงาน เร่งแจ้งผู้ประกอบการ ให้ลูกจ้างเหตุไฟไหม้บ่อนไก่ลางาน แต่ได้ค่าจ้างกรณีพิเศษ

วันนี้ (22 มิ.ย.65) นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่มอบสิ่งของที่จำเป็น อาทิ เสื้อผ้า ชุดเครื่องนอน ผ้าห่ม ผ้าอนามัย หน้ากากอนามัย ข้าวสาร อาหารกระป๋อง เส้นหมี่ น้ำดื่ม และน้ำผลไม้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบกิจการ มามอบให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบเหตุไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่พัฒนา

พร้อมเปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ลงพื้นที่มาให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนบ่อนไก่พัฒนา จากข้อมูลของเครือข่ายประกันสังคมในชุมชนพบว่า ยังขาดที่นอน เสื้อผ้า และเครื่องอุปโภคบริโภค

โดยเมื่อวานนี้ (21 มิ.ย.65) กระทรวงแรงงานมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำหนังสือไปยังสถานประกอบการ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถลาหยุดได้ โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ เบื้องต้นมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว 107 ราย เป็นผู้ประกันสังคมตามมาตรา 40 จำนวน 70 ราย นอกจากนี้ยังพบผู้ประกันตนหญิง 1 ราย ได้รับบาดเจ็บยังไม่รู้สึกตัวพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเข้าเยี่ยมเยียนและดูแลค่ารักษาพยาบาลต่อไป

สำหรับประชาชนและผู้ประกันตนที่ประสบภัยสำนักงานเขตปทุมวันจัดพื้นที่พักชั่วคราว ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ให้กับผู้เดือดร้อนและกำลังจัดระเบียบในการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

Related Posts

Send this to a friend