POLITICS

‘ก้าวไกล’ รับหนังสือตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ หวังปลดล็อกสภาชนเผ่าพื้นเมือง

วันนี้ (22 มิ.ย. 65) ที่อาคารรัฐสภา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ และนายมานพ คีรีภูวดล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนชาติพันธุ์ เปิดห้องรับรองตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากการที่กลุ่มชาติพันธุ์เตรียมผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สภาชนเผ่าพื้นเมือง

นายพิธา กล่าวว่า พันธกิจของพรรคก้าวไกลคือการโอบรับความหลากหลายและพยายามเข้าไปดูแลด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาติพันธุ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ในรอบเดือนที่ผ่านมา พรรคก้าวไกลสามารถผลักดันกฎหมายหลายฉบับที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้ผ่านวาระแรกได้สำเร็จในรอบเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสุราก้าวหน้าและสมรสเท่าเทียม

“เชื่อว่าการผลักดันกฎหมายเหล่านี้จะช่วยปลดล็อกด้านเศรษฐกิจสังคม และเปิดโอกาสให้พี่น้องชาติพันธุ์ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น โดยสามารถต่อยอดจากศักยภาพและทรัพยากรของกลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากนี้ พรรคก้าวไกลยังมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องการทำให้สำเร็จอีกหลายประการ ไม่ว่าเรื่องปัญหาสัญชาติ ที่ดินทำกิน การศึกษา และสาธารณสุขให้กับพี่น้องชาติพันธุ์ ส่วน พ.ร.บ. สภาชนเผ่าพื้นเมือง ก็จะต้องผลักดันกฎหมายให้เกิดขึ้นเช่นกัน” นายพิธา กล่าว

ด้าน นายมานพ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สภาชนเผ่าพื้นเมืองว่า ขณะนี้มีร่างกฎหมายในลักษณะคล้ายคลึงกันในสภาฯ อยู่หลายร่าง ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย โดย 3 ร่างอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรี เนื่องจากสภาฯ ตีความว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน อย่างไรก็ตาม หวังว่าจะมีการผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีส่วนร่วมของประชาชนมาช่วยกันร่างและผลักดันเข้าสู่สภา ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรก็หวังว่าทุกฝ่ายจะพยายามรักษาและผลักดันให้เกิดสภาชนเผ่าขึ้นให้ได้

ด้าน นายยงยุทธ สืบทายาท คณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สภาชนเผ่าพื้นเมือง ระบุว่า แม้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์จะเป็นคนกลุ่มเล็กในสังคม แต่ในอดีตที่ผ่านมากลุ่มชาติพันธุ์ต้องสูญเสียสิทธิและผลประโยชน์หลายอย่าง จึงหวังให้สามารถผลักดันร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้สำเร็จ เพื่อเป็นเครื่องมือในการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาติพันธุ์ พร้อมทั้งโอบรับความหลากหลายที่มีในประเทศนี้ให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. … เป็นกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ เพราะในปัจจุบันกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐยังไม่มีการส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ในสภาวะสูญเสียอัตลักษณ์และไม่ถูกโอบรับในสังคมเนื่องจากการถูกเลือกปฏิบัติ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างกลไกให้สนับสนุนให้มีองค์กรและเครือข่ายเพื่อออกแบบและทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีส่วนร่วมในสังคม

Related Posts

Send this to a friend