POLITICS

นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็ก ปี 2565 “รู้คิดรอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม โดยเนื้อหาระบุว่า

“รู้คิดรอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

Related Posts

Send this to a friend