POLITICS

มติ พปชร. เลือก ‘ประวิตร’ นั่ง หัวหน้าพรรคต่ออีกสมัย ไม่พลิกโผ ‘ธรรมนัส’ ผงาด นั่งเลขาฯพรรค

พรรคพลังประชารัฐ เริ่มเปิดประชุมสามัญประจำปี ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และให้นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค เป็นประธานในการประชุมแทน

จากนั้น ที่ประชุมมีมติปรับลดจำนวนกรรมการบริหารพรรค จาก 27 คน เหลือ 26 คน พร้อมมีมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง โดยมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว บัตรดี 582 บัตรเสีย 12 คะแนน

2.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค บัตรดี 556 คะแนน บัตรเสีย 14 คะแนน ไม่ลงคะแนน 23 คะแนน

3.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค

4.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค

ทั้งนี้ในส่วนคณะกรรมการบริหารพรรค ในที่ประชุมได้มีการนับคะแนนและลงมติ จำนวน 22 คน ดังนี้
1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ ได้รับคะแนน 560 คะแนน
2.นายวิรัช รัตนเศรษฐ ได้รับคะแนน 547 คะแนน
3.นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้รับคะแนน 539 คะแนน
4.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้รับคะแนน 545 คะแนน
5.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้รับคะแนน 542 คะแนน
6.นายอนุชา นาคาศัย ได้รับคะแนน 544 คะแนน
7.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ได้รับคะแนน 547 คะแนน
8.นายสุรพล ฟองงาม ได้รับคะแนน 545 คะแนน
9.นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้รับคะแนน 545 คะแนน
10.นายไผ่ ลิกค์ ได้รับคะแนน 534 คะแนน
11.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ได้รับคะแนน 534 คะแนน
12.นางประภาพร อัศวเหม ได้รับคะแนน 535 คะแนน
13.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้รับคะแนน 537 คะแนน
14.นายอิทธิพล คุณปลื้ม ได้รับคะแนน 538 คะแนน
15.นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้รับคะแนน 491 คะแนน
16.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ได้รับคะแนน 531 คะแนน
17.นายสุชาติ อุสาหะ ได้รับคะแนน 532 คะแนน
18.นายรงค์ บุญสวยขวัญ ได้รับคะแนน 533 คะแนน
19.นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ได้รับคะแนน 540 คะแนน
20.นายสุรสิทธิ์ นิธิวรลักษณ์ ได้รับคะแนน 539 คะแนน
21.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ได้รับคะแนน 542 คะแนน
22.นายสมเกียรติ วอนเพียร ได้รับคะแนน 541 คะแนน

คณะกรรมการพรรคชุดใหม่ พร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็ง และพร้อมที่จะเป็นส่วนเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมในหลายมิติที่จะช่วยแก้ปัญหาในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และ ความปลอดภัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง และพี่น้องประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนเป็นคนฐานราก โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องช่วยกันดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อให้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจสามารถกลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว พรรคพลังประชารัฐ พร้อมที่จะผนึกความร่วมมือในการปฏิบัติการทุกด้านอย่างเข้มแข็ง

อย่างไรก็ตามการจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น อนุญาตภายใต้มาตรการป้องกันโรค และควบคุมโรคติดต่อโควิด-19

ทั้งนี้ ปรากฎว่า พล.อ.ประวิตร ไม่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งที่เดินทางมาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้เดินทางกลับหลังจากที่ได้หารือกับแกนนำพรรคเสร็จเมื่อเช้าวันนี้ ที่ โรงแรมพูลแมน และเดินทางกลับ กทม. ทันที

Related Posts

Send this to a friend