POLITICS

ผบ.ตร. จัดกำลังตำรวจกว่า 2 หมื่นนาย ดูแลการประชุม APEC

ผบ.ตร. จัดกำลังตำรวจกว่า 2 หมื่นนาย ดูแลการประชุม APEC พร้อมชวนคนไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี

วันนี้ (21 ต.ค. 65) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(มค) และ พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร.(กม) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เดือนพฤศจิกายนนี้

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ เปิดเผยว่า ได้กำหนดแผนการเตรียมการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในการประชุมฯ (กทม. กฟน. กปน. บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) )โดยเตรียมการด้านกำลังพล ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมฯ งบประมาณ และการติดต่อสื่อสาร

สำหรับส่วนงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักด้านการรักษาความปลอดภัย (บุคคล สถานที่พัก สถานที่ประชุม งานเลี้ยงรับรอง และเส้นทางการเดินทาง) จัดขบวนรถผู้นำเขตเศรษฐกิจ และพิธีการคนเข้าเมือง ตลอดจนการสืบสวน ติดตามสถานการณ์ด้านข่าว และการจัดตั้งกองอำนวยการร่วม อำนวยการ ควบคุม สั่งการการปฏิบัติตลอดภารกิจฯ

โดยการประชุมวันนี้ เป็นการเก็บรายละเอียดแผนการปฏิบัติ และแผนเผชิญเหตุต่างๆ ตลอดจนการซักซ้อมทำความเข้าใจด้านต่างๆ เพื่อทำงานให้ประสานสอดคล้องกัน โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 20,000 นาย หน่วยปฏิบัติและหน่วยสนับสนุนกว่า 30 หน่วยงาน เฝ้าติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และการปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างใกล้ชิด จัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ติดตามสถานการณ์ฯ กำหนดมาตรการเฝ้าระวังเหตุก่อนการจัดการประชุมฯ

รวมถึงการระดมกวาดล้างอาชญากรรม อาวุธปืน ยาเสพติด บุคคลตามหมายจับทุกข้อหา/ฐานความผิด ช่วงวันที่ 10 ต.ค.- 8 พ.ย. 65 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการประชุมฯ และกำหนดการซักซ้อมการปฏิบัติเสมือนจริง ในช่วงต้นเดือน พ.ย. 65

ผบ.ตร. ยังกล่าวขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเขตเศรษฐกิจพิเศษในช่วงวันที่ 14 – 19 พ.ย. 65 ซึ่งทางรัฐบาลได้ประกาศหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 16 – 18 พ.ย. 65 (กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ) เพื่อลดปัญหาด้านการจราจร และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส ข้อมูลข่าวสาร บุคคลหรือสิ่งของต้องสงสัย ได้ที่หมายเลข 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Related Posts

Send this to a friend