POLITICS

‘โฆษกรัฐบาล’ แจงโต้ข่าว ครม.สั่งห้ามให้ข่าวสื่อ บอกเป็นเพียงมติรับทราบ

‘โฆษกรัฐบาล’ แจงโต้ข่าว ครม.สั่งห้ามให้ข่าวสื่อ บอกเป็นเพียงมติรับทราบ ปฏิบัติต่อเนื่องมากว่า 20 ปี เป็นเรื่องปกติเพื่อรักษาความลับที่อ่อนไหว-ยังไม่เป็นมติ

วันนี้ (21 ก.ย. 66) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจ้งกรณีที่มีข่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ครม. และการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน นั้น ขอชี้แจงดังนี้

นายชัยระบุว่าเรื่องดังกล่าว เป็น “มติ ครม.รับทราบแนวทางปฏิบัติ” ในการรักษาความลับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ครม.และการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน ซึ่งกระทำต่อเนื่องกันมา ย้อนหลังกว่า 20 ปี

โดยเรื่องดังกล่าว เป็นปกติ ในการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม ครม.ถึงแนวทางปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญคือไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ในที่ประชุม ครม.โดยเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา อาจมีความอ่อนไหว และมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ/หรือ ผลประโยชน์แห่งชาติ แต่หากเรื่องที่เป็นมติเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว สามารถเผยแพร่สื่อสารได้ตามเหมาะสม

เรื่องใดมีผลกระทบอ่อนไหว ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรง เป็นผู้ชี้แจงหลัก และให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และอำนาจให้ข่าวสารการประชุม-มติ-การดำเนินงาน ครม. และชี้แจงต่อสาธารณชนหากมีการเสนอข่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง

Related Posts

Send this to a friend