HEALTH

ชลน่าน ประชุมร่วมกับ 3 ชมรมทางการแพทย์ จัดทำแผนขับเคลื่อน 13 Quick Win

วันนี้ (21 ก.ย. 66) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูง ประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขร่วมกับ 3 ชมรมทางการแพทย์ ได้แก่ ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ทั้ง 3 ชมรมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ตนและนายสันติเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี พร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขทั้ง 13 ประเด็น รองรับนโยบาย 30 บาทพลัส ที่กำหนด Quick Win ใน 100 วัน ลงสู่แผนการปฏิบัติและขับเคลื่อนดำเนินการ ซึ่งทั้ง 3 ชมรมแสดงความพร้อมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนในฐานะหน่วยบริการ เช่น บริการปฐมภูมิ สุขภาพดิจิทัล หรือบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ One ID Card Smart Hospital และได้ย้ำเป้าหมายสำคัญที่จะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกสบาย เข้าถึงได้ง่าย เป็น One Province One Hospital หรือ 1 จังหวัด เสมือนมี 1 โรงพยาบาล รู้สึกว่านี่คือโรงพยาบาลของประชาชน

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า สำหรับ Quick Win นำร่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ใน 4 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 โดยส่วนกลางได้ประเมินความพร้อมแล้วว่าจะสามารถเกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าไว้ ส่วนเขตสุขภาพอื่นจะมีการประเมินความพร้อมต่อไป เชื่อว่าภายในต้นปี 2568 จะขยายครบทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ

ส่วน รพ.สต.ที่มีการถ่ายโอนไปท้องถิ่นแล้ว คาดว่าไม่น่าจะเกิดปัญหา เนื่องจากมีการเชื่อมโยงบริการระดับปฐมภูมิ นำระบบดิจิทัลเทเลเมดิซีน มาให้บริการ รวมทั้งจะมีคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติขึ้นมารองรับ แม้จะต่างสังกัดแต่จะบูรณาการให้มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกัน

“ชมรมต่าง ๆ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีในขณะนี้ เป็นการจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกันและมีการออกข้อระเบียบบังคับของตัวเอง แต่จะไม่มีกฎหมายมารองรับ ซึ่งการรวมตัวเป็นองค์กรของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ลักษณะนี้จะมีความแน่นแฟ้น มั่นคง เป็นเอกภาพ ตอบสนองเชิงนโยบายและดูแลเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานได้ดี จึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้เกิดกลไกทางกฎหมายรองรับ เช่น มีระเบียบหรือข้อบังคับกลางที่จะช่วยสนับสนุนให้ชมรมเหล่านี้ทำงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงฯ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบร่วมด้วย” นพ.ชลน่าน กล่าว

Related Posts

Send this to a friend