POLITICS

‘บุณณดา’ เรียกร้องยุติสร้างข้อมูลข่าวสารทำร้ายกันเนื่องในวันสันติภาพสากล

‘บุณณดา’ เรียกร้องยุติสร้างข้อมูลข่าวสารทำร้ายกันเนื่องในวันสันติภาพสากล มองสงครามข่าวสาร ฆ่าคนทางอ้อมได้

วันนี้ (21 ก.ย.66) นางสาวบุณณดา สุปิยพันธุ์ อดีตผู้สมัคร สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่าวันที่ 21 กันยายนของทุกปี ถูกตั้งขึ้นเป็นวันสันติภาพสากล (International Day of Peace หรือ World Peace Day) เพื่อเรียกร้องให้ปราศจากสงคราม กำหนดหยุดยิงชั่วคราวในพื้นที่ที่ยังสู้รบกันอยู่ ซึ่งตนเองในฐานะที่ศึกษามาในด้านสันติศึกษา และเป็นนักวิชาการอิสระด้านสันติศึกษา มองสันติภาพในยุคปัจจุบันว่าบริบทของสงครามในปัจจุบันการสู้รบในหลายพื้นที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ แต่สิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันคือการสู้รบของสงครามข่าวสารที่มีทั้งจริงและเท็จ ข้อมูลไปเร็วและแรงเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นเด็กและเยาวชน จนบางครั้งตั้งรับไม่ทัน หลายคนมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารการทำร้ายกันได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว

“สิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้ฆ่าคนโดยตรง แต่ก็สามารถฆ่าคนทางอ้อมได้ ซึ่งก็นับเป็นความรุนแรงที่เราก็อาจคาดไม่ถึง ดังนั้นในวันสันติภาพสากลของปีนี้ ดิฉันขอเรียกร้องให้สังคมสื่อสารกันด้วยสันติภาพ เมตตา ปรารถนาดีต่อกัน ไม่สร้างข้อมูลที่ทำร้ายกัน ทั้งต่อตัวบุคคลและประเทศชาติ”

Related Posts

Send this to a friend