POLITICS

‘ไผ่ ลิกค์’ ประกาศ ‘พลังประชารัฐ’ ไม่คิดร่วมรัฐบาลที่มี ‘ก้าวไกล’ อยู่ด้วย ย้ำจุดยืนไม่สนับสนุนการแก้ ม.112

วันนี้ (21 ก.ค.66) นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่าในนามของพรรคพลังประชารัฐ ขอแสดงจุดยืนต่อความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย ที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการทาบทามพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วม ซึ่งพรรคพลังประชารัฐขอแสดงจุดยืนที่จะไม่เข้าร่วมสนับสนุนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 และร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย หากพรรคร่วมรัฐบาลยังมีพรรคที่ชื่อก้าวไกลอยู่ร่วมด้วย

“พรรคพลังประชารัฐได้แถลงการณ์ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วว่า เราไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา 112 และเราจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เพราะพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”

Related Posts

Send this to a friend