POLITICS

เผยโฉม 4 แคนดิเดต ชิงผู้ว่าฯ กทม.อย่างเป็นทางการ

เผยโฉม 4 ผู้สมัครลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการกันไปแล้พร้อมความมุ่งมั่นจะชิงเก้าอี้พ่อเมืองกรุงเทพฯ อาสาเข้ามาแก้ปัญหาเมืองกรุง กับนโยบาย และคำสัญญาต่างๆ โดยในครั้งนี้ มีทั้งผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง อย่าง ดร.สุชัชวีร์ จากประชาธิปัตย์ วิโรจน์ จากก้าวไกล และผู้สมัครอิสระที่มีประสบการณ์ด้านการเมืองอย่าง รสนา และ ชัชชาติ โดยยังไม่รวมถึงผู้สมัครคนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในขณะนี้

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับพรรคประชาธิปัตย์ไปตั้งแต่ ธันวาคม ปีที่ผ่านมา และลงพื้นที่ทันทีพร้อมด้วยกระแสตอบรับ ทั้งทางบวก และทางลบกับนโยบายที่นำเสนอภายใต้สโลแกน “เปลี่ยนกรุงเทพฯ เราทำได้

ด้านการศึกษา สุชัชวีร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ทุนโควตาช้างเผือก) และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาM.Sc. (Geotechnical Engineering) และสาขา M.Sc. (Technology and Policy) และจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกสาขา Sc.D. (Geotechnical Engineering) จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตัว สุชัชวีร์ นำเสนอว่าเป็นลูกศิษย์ทายาทสายตรงของไอน์สไตน์

ประวัติการทำงาน สุชัชวีร์ เป็นนายกสภาวิศวกร และเป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคนที่ 8 ช่วงปี 2558 – 2564 ก่อนจะลาออกมาลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ โดยระหว่างดำรงตำแหน่งอธิการบดี สุชัชวีร์ยังเป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และก่อตั้งศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19” เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร  

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคก้าวไกล เปิดตัวลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. ในเดือน มกราคม 2565 โดยหัวหน้าพรรคให้เหตุผลว่าเพราะเป็นคนที่มี DNA ของก้าวไกลชัดเจนที่สุด วิโรจน์ เป็นที่รู้จักในฐานะ ส.ส.ฝีปากกล้าที่เปิดโปงปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสาร (IO) ของรัฐบาล แม้โดยส่วนตัวจะโดนโจมตีบ่อยครั้งเกี่ยวกับการแชร์ หรือ รีทวีตข่าวที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์แต่ก็เป็น ส.ส.คนหนึ่งที่มีผู้ติดตามทางอินเทอร์เน็ตมาก โดยครั้งนี้นำจุดเด่นของตัวเองมาหาเสียงภายใต้สโลแกน พร้อมชน เพื่อคนกรุงเทพฯ

ด้านการศึกษา วิโรจน์ จบการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมยานยนต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรีและศึกษาต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ประวัติการทำงาน ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อกับพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้น วิโรจน์เป็นวิศวกรควบคุมคุณภาพ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในช่วงปี 2542 – 2544 และเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา ด้านระบบบริหารคุณภาพและการบริหารจัดการ บริษัท โนโว ควอลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ในช่วงปี 2544 – 2546 และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด (SE-ED Learning Center) ในช่วงปี 2546 – 2561

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดตัวว่าสนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามผู้สมัครอิสระมากว่า 1 ปีแล้ว และมีคะแนนนำโด่งในการสำรวจความคิดเห็นในฐานะบุคคลที่คนกรุงเทพฯ จะเลือกเป็นผู้ว่ามาโดยตลอด กับสโลแกน “มาช่วยกันสร้างกรุงเทพฯให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

ด้านการศึกษา ชัชชาติจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อปริญญาโทด้านวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และปริญญาเอกจากวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน ชัชชาติเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นรองศาสตราจารย์ ในปี 2538 และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง เช่น บริษัทขนส่งจำกัด การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ก่อนจะเข้าสู่วงการเมือง และได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในยุครัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จนเป็นที่รู้จักกับฉายา “รัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี”

รสนา โตสิตระกูล

รสนา โตสิตระกูล อดีต สมาชิกวุฒิสภา และนักรณรงค์ด้านสุขภาพและสิทธิผู้บริโภค เปิดตัวสมัครชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระไปตั้งแต่ ปี 2562 เน้นที่การเป็นอิสระ ไม่ต้องเกรงใจพรรค-กลุ่มทุน พร้อมสโลแกน ปัญหา กทม.มีทางออก บอก #รสนา

ด้านการศึกษา รสนา จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2517

ประวัติการทำงาน รสนา มีบทบาทสำคัญในการเปิดโปงขบวนการทุจริต กรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ. 2541 ยับยั้งการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนนที่สูงที่สุดในประเทศ คือ 743,397 คะแนน และยังเป็นผู้นำการขับเคลื่อนเพื่อความเป็นธรรมด้าน “พลังงาน” ทั้งเรื่องท่อก๊าซ และพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการทั้ง 4 คน มีกิจกรรมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเปิดตัวมาจนถึงปัจจุบัน โดยยังมีผู้สมัครอีกหลายคนทั้งในนามพรรคการเมือง และในนามอิสระที่มีกระแสข่าวว่าเตรียมเปิดตัวกันออกมาอย่างต่อเนื่องรวมถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2559 ที่ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าจะลงในนามอิสระหรือในนามพรรคการเมือง หรือจะลงสมัครหรือไม่ จนกว่า กกต.ประกาศกำหนดการเลือกตั้งที่แน่นอน

คาดว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะมีขึ้นกลางปี 2565 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งศึกเลือกตั้งท้องถิ่นที่น่าจับตามอง และเป็นตัวสะท้อนกระแสความนิยมของคนกรุงเทพฯ ต่อพรรคการเมือง และตัวบุคคลได้เป็นอย่างดี

Related Posts

Send this to a friend