POLITICS

‘ชวน’ ลงเรือพบผู้ประสบอุทกภัยเสนา หวังรัฐสภาหาทางช่วยเหลือ

‘ชวน’ ลงเรือพบผู้ประสบอุทกภัยเสนา หวังรัฐสภาหาทางช่วยเหลือ เมื่อเปิดประชุมต้นเดือน พ.ย. นี้

วันนี้ (20 ต.ค. 65) เวลา 08:30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ ต.จรเข้ล้อม และ ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด (คลองเก่า) พร้อมรับฟังการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โอกาสนี้ นายชวน กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

จากนั้นในเวลา 09:30 น. นายชวน เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บริเวณ ต.จรเข้ล้อม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยลงเรือเข้าไปยังพื้นที่ รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ และรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และกลไกต่าง ๆ ของฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งนี้จะมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป และจะได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวในที่ประชุมต่อไป

‘ชวน’ ลงเรือพบผู้ประสบอุทกภัยเสนา หวังรัฐสภาหาทางช่วยเหลือ เมื่อเปิดประชุมต้นเดือน พ.ย. นี้

วันนี้ (20 ต.ค. 65) เวลา 08:30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ ต.จรเข้ล้อม และ ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด (คลองเก่า) พร้อมรับฟังการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โอกาสนี้ นายชวน กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

จากนั้นในเวลา 09:30 น. นายชวน เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บริเวณ ต.จรเข้ล้อม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยลงเรือเข้าไปยังพื้นที่ รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ และรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และกลไกต่าง ๆ ของฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งนี้จะมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป และจะได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวในที่ประชุมต่อไป

Related Posts

Send this to a friend