POLITICS

นายกฯ ตรวจสภาพพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำ เจ้าพระยาจ.สิงห์บุรี

นายกฯ ตรวจสภาพพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ย้ำรัฐบาลห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัย เผยด้วยพลังความรัก พลังสนับสนุน ทำให้มีกำลังใจเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อไป

วันนี้ (20 ต.ค. 64) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระกลาโหม ตรวจสภาพพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอินทร์บุรี (ระยะที่ 1 – 5) ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2563 ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 998.07 ล้านบาท มีความยาวตลอดแนวคันกั้นน้ำ 9,516 เมตร พื้นที่ป้องกันอุทกภัย 7.34 ตารางกิโลเมตร มีระดับป้องกันน้ำ 15.60 เมตร ในช่วงฤดูฝนปี 2564 ได้มีกระแสน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยากัดเซาะบริเวณรอยต่อของเขื่อนป้องกันตลิ่ง ทำให้น้ำไหลเข้ามาตามแนวรอยต่อ

ส่งผลกระทบให้มีน้ำท่วมขังบริเวณริมตลิ่งหน้าวัดเฉลิมมาศ ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลตำบลอินทร์บุรีได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ตัว เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังบริเวณหน้าวัดเฉลิมมาศลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออก และจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมบริเวณรอยต่อของเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ชำรุดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งสำรวจรอยรั่ว และดำเนินการอุดให้แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันรัฐบาลจัดลำดับความสำคัญการดำเนินโครงการ โดยจะเร่งดำเนินโครงการสำคัญก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ลดความเดือดร้อนของประชาชน จะดำเนินการให้เร็วที่สุด และจะทยอยดำเนินโครงการที่เหลือตามแผนงบประมาณที่จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ ขอให้บูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบ
 
ในส่วนของประชาชนที่ประสบอุทกภัย รัฐบาลมีความห่วงใย โดยได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหา ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งน้ำท่วม ปัญหาเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ด้วยพลังความรัก พลังสนับสนุนของทุกคน ทำให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีกำลังใจเดินหน้าทำงานแก้ไขปัญหาต่อไปเพื่อประเทศชาติ และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน 

Related Posts

Send this to a friend