POLITICS

‘ชวน’ สั่งงดประชุมสภาฯ เพิ่มอีก 1 สัปดาห์ เผยทำตามคำสั่ง ศบค.ฉบับล่าสุด

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีดำริให้งดการประชุมสภาฯ ออกไปอีก 1 สัปดาห์ จากเดิมที่นัดประชุมในวันที่ 29-30 ก.ค.  เนื่องจากมีข้อกำหนดของ ศบค.ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.ค.ให้จำกัดการเคลื่อนย้ายบุคคลในการเข้าออกพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม รวมถึงมีประกาศของสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ห้ามทำการบินรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. เป็นต้นไป ส่งผลให้การเดินทางมาร่วมประชุมของ ส.ส.และ ส.ว.มีปัญหา อีกทั้ง ส.ส.และ ส.ว.จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตอาจเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของ ศบค. ด้วยเหตุผลเหล่านี้นายนายชวนจึงมีดำริให้งดการประชุมสภาฯต่อไปอีก 1 สัปดาห์ เนื่องด้วยสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยต่อการประชุม และได้มอบให้ตนประสานไปยังประธานวิป 3 ฝ่ายให้รับทราบดำริดังกล่าว ซึ่งทุกฝ่ายเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยเฉพาะนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน และนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ก็เห็นด้วยกับการงดประชุมสภาฯ เพิ่มเติมอีก 1 สัปดาห์

Related Posts

Send this to a friend