POLITICS

วิษณุ คาด พ.ร.ฎ.ยุบสภาฯ​ โปรดเกล้าฯ ลงมาวันนี้

วันนี้ (20 มี.ค. 66) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวยุบสภาในวันนี้ว่า ขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกายุบสภาไปแล้ว และคาดว่าจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวันนี้ และจะมีผลเมื่อราชกิจจานุเบกษาลงในวันดังกล่าว และเมื่อลงมาแล้วก็จะไม่ทราบวันเลือกตั้งตั้ง เพราะผู้กำหนดวันเลือกตั้งคือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า คาดว่าวันเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่ 7 หรือ 14 พฤษภาคม ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ประมาณนั้น

Related Posts

Send this to a friend