POLITICS

รู้จัก “พรรคเศรษฐกิจไทย” ก่อน “ธรรมนัส” จะนำ ส.ส.ย้ายเข้า

ล่าสุด เหลือส.ส. 19 คน ถอนตัวไป 1 และ หยุดปฏิบัติหน้าที่ 1 คน

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า หลังพ้นจากความเป็น สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ร.อ.ธรรมนัส และ กลุ่ม ส.ส.ที่ขณะนี้เหลือ 19 คน จะย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย ที่จะมีชื่อ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ.อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรค แม้จะยังไม่ลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ แต่สำหรับพรรคเศรษฐกิจไทย เป็นพรรคที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 และมีรายงานว่าเป็นพรรคที่มีการตั้งไว้เป็นอะไหล่ให้พรรคพลังประชารัฐมาก่อนอยู่แล้ว

มาทำความรู้จัก “พรรคเศรษฐกิจไทย” พรรคใหม่ในสภาผู้แทนราษฏร ที่จะมี ส.ส.19 คน

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของ กกต. พบว่า พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นพรรคการเมืองที่ได้รับการรับรองจากกต.แล้ว มีรหัสพรรค 218 ชื่อพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท) Thai Economic Party (THEP) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ตั้งอยู่ที่ 1616/1 อาคาร จี ทาวเวอร์ ห้อง M 1 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกพรรค 8,736 คน ภาคเหนือ 1,791 คน ภาคกลาง 2,306 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,877 คน และ ภาคใต้ 762 คน

และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2564 ระบุว่า มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย เนื่องจาก นายประสงค์ วรารัตนกุล ลาออกจากสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยและหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2564 ทำให้กรรมการบริหารพรรคชุดเดิมต้องพ้นจากตำแหน่งไป

ส่งผลให้ นางรัชนี ศิวเวชช รองหัวหน้าพรรคเป็นรักษาการเป็นหัวหน้าพรรค นายเมธาวี เนตรไสว เป็นเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย นายอันต์ มั่งเกียติสกุล นายทะเบียนสมาชิกพรรค ว่าที่ร้อยตรีหญิง นภารัตน์ นุชนิยม ผู้ช่วยนายทะเบียน น.ส.บุษบา ถนิมลักษณ์ เหรัญญิกพรรค น.ส.น้ำฝน ดอกบัว ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค นายธรรณ สุวัชรนนท์ โฆษกพรรค นายสิริพงษ์​เอี่ยมเกษมสิน รองโฆษกพรรค นายจเด็จ วันทะนะ กรรมการบริหารพรรค ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรพร ไทยงาม กรรมการบริหารพรรค และนางวนิดา ศรีวรมย์ กรรมการบริหารพรรค

อย่างไรก็ตามจากจำนวน ส.ส.21 คนที่พรรคพลังประชารัฐ มีมติขับออก มีรายงานข่าวว่า นายสมศักดิ์ พันธุ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา ได้ขอถอนตัว ยังมี นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา ที่มีคำสั่งศาลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.อยู่ด้วย

Related Posts

Send this to a friend