POLITICS

‘รัฐสภา’ มีมติเห็นชอบ เสนอชื่อ ‘พิธา’ โหวตนายกฯ ซ้ำไม่ได้

‘รัฐสภา’ มีมติคว่ำโหวต ‘พิธา’ เป็นนายกรัฐมนตรีรอบสอง – เสนอชื่อ ‘พิธา’ โหวตนายกฯ ซ้ำไม่ได้

วันนี้ (19 ก.ค. 66) ที่อาคารรัฐสภา ภายหลังการประชุมร่วมรัฐสภา วาระการโหวตเลือกนายกรอบที่ 2 โดยมติที่ประชุมรัฐสภามีมติ เห็นด้วยว่าเสนอชื่อ ‘พิธา ลื้มเจริญรัตน์’ เป็นนายกรัฐมนตรี ซ้ำไม่ได้ จำนวน 395 เสียง และไม่เห็นด้วย 312 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 จากจำนวนผู้ลงคะแนน 715 เสียง

Related Posts

Send this to a friend