POLITICS

‘ปดิพัทธ์’ เตรียมประชุมสหภาพรัฐสภาที่ เจนีวา ดันไทยชิงเก้าอี้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

‘ปดิพัทธ์’ เตรียมยกขบวน สส.ประชุมสหภาพรัฐสภาที่เจนีวา ดันไทยชิงเก้าอี้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน จ่อเสนอ ‘กัณวีร์‘ นั่งตำแหน่ง กมธ.ส่งเสริมกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

วันนี้ (19 มี.ค.67) นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เปิดเผยถึงการเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 148 (IPU 148) ณ เมืองเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 22-29 มี.ค.นี้ สืบเนื่องจากตนเองได้รับมอบหมายภารกิจจากประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ดูแลงานด้านต่างประเทศ จึงเล็งเห็นถึงการดำเนินงานด้านต่างประเทศที่เรียกว่า “การทูตรัฐสภา” ทั้งการสานสัมพันธ์ ผสานประโยชน์กับรัฐสภาประเทศอื่นในระดับทวิภาคี ระดับพหุภาคี และระดับภูมิภาค

โดยการประชุมครั้งนี้ จะร่วมมือทั้งภารกิจการออกกฎหมาย ซึ่งในเวลา 17.00 น.ของวันนี้จะมีการประชุมออนไลน์ เพื่อหารือภารกิจการออกกฎหมายต่อสู้กับวิกฤตสภาวะอากาศ โดยเรียนรู้จากประเทศที่ทำสำเร็จแล้ว เช่น เยอรมนี และนิวซีแลนด์

นอกจากนี้ยังมีภารกิจการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเรียนรู้จากโครงสร้างของประเทศอื่น ๆ และภารกิจการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรไทยจะมีการปรับปรุงโครงสร้างครั้งใหญ่ เพื่อยกฐานะให้สามารถพิจารณา ติดตาม และตรวจสอบงบประมาณได้ดีขึ้น ดังนั้นนโยบายการขับเคลื่อนของประเทศไทย เช่น พันธกรณีต่าง ๆ จะต้องกลับมาทบทวนถึงตัวตนทางด้านการทูตด้วย

ตนเองจึงถือโอกาสนี้ เข้าร่วมกับคณะผู้แทนรัฐสภา 10 คน ได้แก่ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สว. ในฐานะที่ปรึกษาคณะ ส่วน สส.ฝั่งรัฐบาล นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม. พรรคเพื่อไทย นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย นายอัคร ทองใจสด สส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ และ สส.ฝ่ายค้าน มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส. บัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สำหรับ สว. ประกอบด้วย นางสุวรรณี ศิริเวชภัณฑ์ นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล และเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่ง

นอกจากนี้จะผลักดันหาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) วาระปี 2025-2027 ซึ่งเป็นวาระเดียวกันกับที่รัฐบาลพยายามเข้าไปมีบทบาทในเวทีโลก ซึ่งจะร่วมกันผลักดันโดยไม่แยกฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล สส. สว.และจะเสนอชื่อนายกัณวีร์ สืบแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม เข้าชิงตำแหน่งกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (Comittee to Promote Respect of the International Humanitarian Law หรือ IHL) ในนามของประเทศไทย สัดส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วย

ทั้งนี้ไทยอยากมีส่วนร่วมในการปรับปรุงนโยบายผ่านกลไกทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review หรือ UPR) ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพหลัก แต่ภารกิจรอบนี้จะมีโอกาสเสนอความเห็นและหาแนวทางปฏิบัติระหว่างรัฐสภากับกระบวนการทำ UPR

นายปดิพัทธ์ ยอมรับว่าภารกิจครั้งนี้อาจกระทบกับการอภิปรายงบประมาณ ในวันที่ 22 มี.ค.67 เนื่องจากจะมีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่คนเดียว เพราะนายวันทูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีภารกิจต่างประเทศเช่นกัน ดังนั้นวันที่ 21 มี.ค. ตนเองจะนั่งบัลลังก์ยาวหน่อย ยืนยันว่าทีมประธานสภาฯ ทั้งสามคนจะทำหน้าที่พิจารณางบประมาณและงานด้านต่างประเทศอย่างดีที่สุด ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่จะช่วงชิงตำแหน่งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ทั้งที่ยังมีข้อครหาจากประชาชนเรื่องสิทธิมนุษยชนในไทย นายปดิพัทธ์ ระบุว่าเราจำเป็นที่ต้องใช้เวทีนานาชาติ ไปฟังฟีดแบค เพื่อทราบว่าต่างชาติมีข้อกังวลอะไรบ้าง แล้วจะส่งผลกระทบต่อการช่วงชิงตำแหน่งอย่างไร เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยที่ต้องฟังเสียงสะท้อนจากทั้ง สส. ประชาชน และสังคมโลก ย้ำว่าเราคงไม่มีความสมบูรณ์แบบก่อนแล้วถึงจะท้าชิงได้ เราอาจจะต้องเข้าชิง แล้วดูจุดที่บกพร่องของตนเองเพื่อปรับปรุง ซึ่งตนเองก็หวังว่ารัฐบาลจะนำข้อเสนอที่มีการปรับปรุงไปพิสูจน์ความจริงใจในการเข้าชิงตำแหน่งนี้

Related Posts

Send this to a friend