POLITICS

กกต.ให้ใบแดง-ใบดำ ‘สมชาย ภิญโญ‘ สส.ภูมิใจไทย เตรียมยื่นศาลฎีกาดำเนินคดีอาญา

กกต.ให้ใบแดง-ใบดำ ‘สมชาย ภิญโญ‘ ผู้สมัคร สส.ภูมิใจไทย หลังปราศรัย ‘ได้เป็น สส. พา อสม.ล่องแพเมืองกาญจน์’ เตรียมยื่นศาลฎีกาดำเนินคดีอาญา

สำนักงาน กกต.เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.ให้ส่งศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ นายสมชาย ภิญโญ ผู้สมัคร สส.นครราชสีมา เขต 6 พรรคภูมิใจไทย ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 138 วรรคหนึ่ง และให้ดำเนินคดีอาญา ตาม 141 ประกอบมาตรา 158 ของกฎหมายเดียวกัน

สืบเนื่องจาก วันที่ 7 เม.ย. 66 นายสมชาย จัดเวทีปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งที่ศาลาประชาคม บ้านหนองตาด หมู่ที่ 2 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โดยนายสมชายปราศรัยด้วยถ้อยคำว่า “เดี๋ยวผมได้เป็น สส. มีงบไปเพิ่มงาน จะพา อสม.ไปล่องแพกาญ ร้องเพลง” ตามที่ปรากฏในคลิปบันทึกเสียงประกอบคำร้อง ซึ่งเห็นว่าถ้อยคำดังกล่าวมีความหมายทำนองว่าเมื่อนายสมชายได้เป็น สส.จะมีงบประมาณศึกษาดูงาน พา อสม.ไปล่องแพและร้องเพลงที่ จ.กาญจนบุรี

ทั้งนี้ แม้นายสมชายจะอ้างว่าถ้อยคำดังกล่าวหมายถึง หากมีงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทย และเป็นงบประมาณจากทางรัฐบาล จะนำมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนได้ไปเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพ โดยนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง แต่เหตุผลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ว่า ‘ชุมชนดี แหล่งท่องเที่ยวดี และผู้ประกอบการดี ด้วยกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว’ ซึ่งมีลักษณะเป็นการสนับสนุนชุมชน โดยให้แต่ละจังหวัดปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพชุมชนในจังหวัดของตนเอง มิใช่การนำงบประมาณดังกล่าวมาใช้เพื่อนำ อสม. และประชาชนในชุมชน ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดอื่น

อีกทั้งถ้อยคำว่า “จะพา อสม. ไปล่องแพกาญ ร้องเพลง” มิใช่การส่งเสริมศักยภาพงานในหน้าที่ของ อสม. ประกอบกับจากการตรวจสอบคลิปบันทึกเสียงประกอบคำร้อง ปรากฏว่านายสมชายกล่าวถ้อยคำว่า “เว้าแฮงบ่ได้ เดี๋ยวจิอัดวิดีโอ” ซึ่งมีความหมายทำนองว่า ‘พูดเสียงดังไม่ได้ เดี๋ยวจะอัดวิดีโอ’ ต่อจากคำว่า “เดี๋ยวผมได้เป็น สส. มีงบไปเบิ้งงาน จะพา อสม. ไปล่องแพกาญ ร้องเพลง” แสดงถึงเจตนาที่ไม่สุจริตของนายสมชายในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าว

กรณีดังกล่าว จึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การปราศรัยหาเสียงของนายสมชายเป็นการสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ อสม. และประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่ตนเอง เป็นการทุจริตการเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.2561 มาตรา 73 (1) ประกอบ มาตรา 138 วรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้ง สส.นครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 6 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายสมชายมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ทั้งนี้ มีรายงานว่า กกต.ได้มีมติให้ส่งศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล สส.ภูมิใจไทย นครศรีธรรมราช เขต 8 ฐานแจกเงินให้คนไปลงคะแนน-ฟังปราศรัย เสนอศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิลงเลือกตั้ง พร้อมจัดเลือกตั้งใหม่ และให้นางมุกดาวรรณรับผิดชอบค่าใช้จ่ายมาแล้ว

Related Posts

Send this to a friend