POLITICS

กสทช. สั่งทุกค่ายมือถือ-ศูนย์สายลม ดูแลระบบสื่อสาร รับมือพายุโนรู

กสทช. สั่งทุกค่ายมือถือ-ศูนย์สายลม ดูแลระบบสื่อสาร รับมือพายุโนรู พร้อมประสานเครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่น เป็นโครงข่ายสำรอง

วันนี้ (27 ก.ย. 65) นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.ได้สั่งการให้โอเปอเรเตอร์ทุกราย ดูแลโครงข่ายสื่อสารให้พร้อมรับสถานการณ์พายุโนรู โดยเฉพาะการดูแลป้องกันสถานีฐานไม่ให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำชับให้เตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแก้ไขปัญหา กรณีพบโครงข่ายหรือสัญญาณให้บริการขัดข้อง และให้รายงานให้สำนักงานฯ ทราบด้วย

นอกจากนั้นยังได้สั่งการให้ศูนย์สายลม สำนักงาน กสทช.ภาค และเขต ติดตามข้อมูลรายงานสถานการณ์ต่างๆ เตรียมพร้อมทุกขณะ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ พร้อมประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ และขอให้เครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ให้สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา เพื่อพร้อมสนับสนุนใช้เป็นโครงข่ายสื่อสารสำรองให้กับหน่วยงานภาครัฐกรณีที่โครงข่ายสื่อสารหลักล่ม

Related Posts

Send this to a friend