POLITICS

‘ภูมิธรรม’ เขียนรำลึกเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549

‘ภูมิธรรม’ รำลึกเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 “เอา ประชาธิปไตย ที่กินได้ ของประชาชน กลับคืนมา”

วันนี้ (18 ก.ย. 64) นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษา หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและเลขา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เขียนบทความ รำลึกเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549

รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : จุดเริ่มต้นของพัฒนาการระบบเผด็จการในสังคมไทย (อีกครั้ง)

19 กันยายน… 

วันนี้เมื่อสิบห้าปีก่อน เป็นจุดเริ่มต้นของการผลักประเทศไทยให้ถอยหลังกลับไปล้าหลังทุกด้าน  ด้วยการที่  ทหารกลุ่มหนึ่ง ถืออาวุธ พร้อมกองกำลังที่ใช้อำนาจนอกระบบรัฐธรรมนูญ ยึดอำนาจ จากรัฐบาลประชาธิปไตย ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคเดียวที่ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งตามฉันทามติ ของประชาชน  พร้อมกับการฉีกรัฐธรรมนูญปี2540  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนและมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด  

19 กันยายน 2549 จึงเป็นความทรงจำที่ขมขื่นของสังคมไทย หลายคนยังจดจำได้ และยากที่จะลบเลือนว่า……

ครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยมีประชาธิปไตยและมีรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด ฉบับหนึ่ง แต่การรัฐประหารครั้งนั้นได้ทำลายฉันทามติของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบในแทบทุกระบบอย่างรุนแรงของสังคมไทย จนเกิดรอยร้าวลึกขึ้นในสังคมมาจนตราบเท่าทุกวันนี้…นั่นคือ “สังคมไทยได้เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงจนยากเกินเยียวยา”

วันนี้..19 กันยายน 2564 เวลาที่ผ่านล่วงไป 15 ปี 

เราได้เห็นพัฒนาการที่เติบโตและหยั่งรากลึกของเผด็จการในขณะที่กระบวนการประชาธิปไตยถูกบิดเบือน 

บ่อนทำลายให้อ่อนแรง ต้องใช้พละกำลังอย่างมากในการต่อสู้ต้านทานอำนาจเผด็จการที่แฝงร่างแปลงรูปอยู่ในรัฐธรรมนูญปี 2560 

เราได้เห็นประชาธิปไตยแบบ”แจกกล้วย”ให้เพื่อแลกกับผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอำนาจ และพวกพ้องแทนที่จะได้เห็นประชาธิปไตยแบบ “กินได้” ที่ทำให้ชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น หรือทำให้ คนรุ่นใหม่ได้มองเห็นอนาคตที่สดใสของตน รออยู่ข้างหน้า 

ในวันนี้คนส่วนใหญ่ของสังคมไทยประจักษ์ชัดแล้วว่าการรัฐประหารในครั้งนั้นได้ ทำลายเจตจำนงประชาธิปไตยในสังคมไทยลงไป …ทำลายรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในสังคมไทย  …ทำลายกฎเกณฑ์ กติกาที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันการเมืองที่เกิดขึ้นจากประชาชน และ ที่สำคัญได้ทำลายโอกาส ในการมีชีวิตที่ดี ของประชาชนไทย

ที่มีส่วนได้รับและสัมผัสกับประชาธิปไตยที่กินได้ลงไป

ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ถูกทำลายไปนั้น เป็นประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง …ไม่ใช่ “ประชาธิปไตย แบบแจกกล้วย” ที่กำลังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ในสถานการณ์ของประเทศและของโลกที่ต้องประสบเผชิญปัญหาวิกฤติที่รุนแรงอย่างที่พวกเราทุกคนต่างประสบกันอยู่ในเวลานี้

วันนี้ประเทศชาติต้องการรัฐบาลที่มีศักยภาพ ซึ่งมีเสถียรภาพจากอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ใหญ่ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน และ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต  

ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยจอมปลอม ตาม “ระบอบประยุทธ” ซึ่งมีพัฒนาการมาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549  ที่ไม่สามารถบริหารจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิหนำซ้ำยังสร้างรอยแผลที่บอบช้ำไว้ในสังคมอย่างแสนสาหัส  

“เอา ประชาธิปไตยแบบ แจกกล้วย คืนไป”

“เอา ประชาธิปไตย ที่กินได้ ของประชาชน กลับคืนมา”

ภูมิธรรม เวชยชัย
ที่ปรึกษา หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและเลขา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
19 กันยายน 2564

Related Posts

Send this to a friend