POLITICS

ฝ่ายค้าน เห็นพ้องปรับลดงบ 65 เหตุจัดงบไม่สอดคล้องสถานการณ์

“ศิริกัญญา” ขู่ หากไม่รื้อโครงสร้างการจัดทำงบประมาณ อนาคตสำนักงบฯ อาจเสนอลดเงินดือนขรก.

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรอบวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท วาระ 2 รายมาตรา

โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ในฐานะกมธ.งบฯ อภิปรายขอสงวนคำแปรญัตติ มาตรา 4 ภาพรวมงบประมาณปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท โดยขอตัดงบประมาณส่วนนี้ 6% เนื่องจากเห็นว่าเป็นการจัดงบแบบไม่รักษาวินัยการเงิน การคลัง จัดงบเหมือนหาเสียงของฝ่ายรัฐบาล อีกทั้งภาวะวิกฤตโควิด – 19 ควรยกเลิกงบอบรม สัมมนา แต่ในร่างพ.ร.บ.งบ 65 ยังพบงบว่ามีงบสัมมนาจำนวนถึง 1.7 แสนล้านบาท รัฐบาลไม่ควรจัดงบส่วนนี้ ตนจึงเสนอให้ตัดออก และการจัดงบครั้งนี้ยังมีงบผูกพันข้ามปีถึง 1 ล้านล้านบาท ทั้งที่นาทีนี้ควรเอางบไปดูแลประชาชน ตนจึงเห็นว่า การจัดงบประมาณปี 65 เป็นการจัดงบที่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชน

ด้าน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล อภิปรายขอสงวนความเห็นมาตรา 4 ขอปรับลดงบประมาณลง 1 แสนล้านบาท เหลือ 3 ล้านล้านบาท และมองว่าทางออกของประเทศไทย น่าจะเป็นเรื่องของการรื้อโครงสร้างรัฐเพื่อศักยภาพของประเทศ ที่ยังรีดไขมันที่ไม่ตอบโจทย์ได้อีก ได้แก่ ไขมันประเภทที่ 1 งบกลาโหม และงบความมั่นคง ไขมันประเภทที่ 2 งบลงทุนในสิ่งก่อสร้าง และไขมันประเภทที่ 3 งบที่มีพิรุธ เช่น การตั้งราคาสูงกว่าท้องตลาด และใบเสนอราคาไม่สมบูรณ์

ขณะที่ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ขอปรับลดภาพรวมงบประมาณลง 1 แสนล้านบาท ให้เหลือ 3 ล้านล้านบาท ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เรากู้เงินเต็มเพดาน แต่ยังต้องใช้เงินคงคลังมาโปะส่วนที่ยังขาดอยู่ ซึ่งปี 65 มีการออกแบบงบประมาณให้กู้แบบเต็มเพดาน ส่วนรายได้ที่คาดว่าจะได้จำนวน 2.4 ล้านล้านบาท ก็ไม่แน่ใจว่าจะยังทำได้หรือไม่ อีกไม่นานสำนักงบประมาณอาจจะเสนอลดเงินเดือนบุคลากรภาครัฐก็ได้ หากยังไม่มีการปรับโครงสร้างการจัดงบประมาณ ดังนั้น จึงเป็นปีสำคัญที่เราต้องรื้อโครงสร้างการจัดงบประมาณให้ตอบสนองออกจากวิกฤตนี้ให้ได้ เพราะงบค่าใช้จ่ายบุคลากรปี 65 ของข้าราชการ ยังคิดเป็น 40% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 ซึ่งถือว่าสูงมาก เป็นเรื่องที่อาจจะต้องนำมาปรับปรุงเพื่อให้ลดลงอีก และควรพิจารณาว่าควรชะลอการเพิ่มหน่วยงานใหม่ด้วยหรือไม่

Related Posts

Send this to a friend