POLITICS

‘พริษฐ์’ นำทีม ส.ส.ก้าวไกล ยื่น 7 ร่างกฎหมาย เปลี่ยนแปลงประเทศ

“ปฏิรูปกองทัพ – ปิดทุนผูกขาด” เผย พร้อมทำงานทันที แม้ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จ

วันนี้ (18 ก.ค. 66) นายพริษฐ์ วชิรสินธุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ เป็นตัวแทนพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ส.ส. พรรคก้าวไกล ยื่นร่างกฎหมาย 7 ร่าง เปลี่ยนประเทศ โดยมี นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือ

นายพริษฐ์ ระบุว่า วันนี้ ส.ส. ทั้ง 150 คนจากพรรคก้าวไกล แถลงข่าวถึงการยื่นชุดกฎหมายเปลี่ยนแปลงประเทศ เพราะภารกิจเราคือการสร้างประเทศดีกว่าเดิม การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต ตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งต้องอาศัยทั้งกลไกฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ แม้ขณะนี้ยังไม่สามารถใช้ฝ่ายบริหารผลักดันกฎหมายได้ ทางพรรคจึงใช้ฝ่ายนิติบัญญัติในการผลักดันกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าเราพร้อมทำงานทันที

นายพริษฐ์ ระบุว่า เรามีร่างกฎหมาย 14 ชุด รวมแล้ว 40 กว่าร่าง ได้แก่ ปฏิรูปกองทัพ, ปิดช่องทุนผูกขาด และส่งเสริมการค้า, การกระจายอำนาจ หรือการปลดล็อกท้องถิ่น, การแก้ไขปัญหาทุจริต คอรัปชั่น, การปฏิรูประบบราชการ, ยกระดับบริการโดยสารสาธารณะ, การปฏิรูปที่ดิน, การคุ้มครองสิทธิแรงงาน, การรักษาสิ่งแวดล้อม, การปฏิรูประบบภาษี, การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ, การโอบรับความหลากหลาย, การยุติความขัดแย้ง
และการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นายพริษฐ์ กล่าวว่า ในวันนี้มายื่น 2 ชุดแรก คือ เรื่องปฏิรูปกองทัพ ประกอบไปด้วย

1.การผลักดันกฎหมายเพื่อนำไปสู่การยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร ทำให้กองทัพประกอบด้วยทหารที่สมัครใจ 100%
2.แก้ไข พ.ร.บ. ระเบียบราชการกลาโหม เพื่อยกเลิกกลไลพิเศษที่ให้กองทัพมีอำนาจเหนือรัฐบาลพลเรือน และหลักการว่ากองทัพควรอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน
3.แก้ไข พ.ร.บ.การเงินการคลัง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ
4.แก้ไข พ.ร.บ. ความมั่นคง ปี 2551 เพื่อนำไปสู่การเดินหน้ายุบ กอ.รมน.
5.ยื่น พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศ คำสั่งของ คสช. ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า ชุดที่ 2 คือเรื่องปิดช่องทุนผูกขาด และส่งเสริมการค้า ประกอบด้วย การผลักดันร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า และส่งเสริม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีหลายร่างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่เคยให้ไว้ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม

เมื่อถามว่าการยื่นเรื่องปฏิรูปกองทัพในวันนี้ จะส่งผลต่อเสียงสนับสนุนในการโหวตนายกฯ วันพรุ่งนี้หรือไม่ เพราะ ส.ว. บางส่วนก็เป็นคนในกองทัพ นายพริษฐ์ ระบุว่า ทั้งหมดเป็นนโยบายที่สื่อสารไปแล้วก่อนการเลือกตั้ง จึงไม่น่ามีปัญหาอะไร

ส่วนเรื่องความคืบหน้าการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ไปก่อนหน้านี้ นายพริษฐ์ ระบุว่า เป็นหน้าที่รัฐสภา ว่าสามารถบรรจุเข้าวาระได้เมื่อไหร่ แต่จากการสอบถามก็ทราบมาว่ามีการตรวจรายชื่อครบถ้วนเกิน 100 คนแล้ว ไม่ติดขัดอะไร

Related Posts

Send this to a friend