POLITICS

‘พล.อ.ประยุทธ์’ ขอให้กองทัพปฏิบัติตามแนวทางของ กกต.

‘พล.อ.ประยุทธ์’ ไม่ได้เน้นย้ำทหาร เรื่องเลือกตั้งเป็นพิเศษ แต่ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางของ กกต.

วันนี้ (24 มี.ค. 66) พันเอกวันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหมที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน โดยกรณีของการสนับสนุนการเลือกตั้ง ที่ประชุมไม่ได้เน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษ แต่ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำให้หน่วยงานในกำกับสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร และปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ทั้งกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 21 มีนาคม 2566 ในเรื่องแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร และให้ยึดถือแนวปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสนับสนุนกำลังพล การวางตัวของกำลังพล การสนับสนุนเมื่อจำเป็นเมื่อร้องขอ

ส่วนการสนับสนุนสถานที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของ กกต.กำหนด การประชาสัมพันธ์ติดป้ายประกาศให้เพียงพอเหมาะสม รวมถึงความเท่าเทียมกันของทุกพรรคการเมือง การรักษาความปลอดภัย การให้ความคุ้มครองประชาชน

Related Posts

Send this to a friend