POLITICS

‘ชัชชาติ’ ปลื้ม คนแจ้งปัญหาผ่าน Traffy Fondue แล้ว 9 หมื่นเรื่อง

‘ชัชชาติ’ ปลื้ม คนแจ้งปัญหาผ่าน Traffy Fondue แล้ว 9 หมื่นเรื่อง บอก เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน

วันนี้ (18 ก.ค.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้าของผลงานตามนโยบายผู้ว่าราชกรุงเทพมหานครว่า Traffy Fondue สะท้อนแล้วว่า พลังของแพลตฟอร์มเป็นสิ่งสำคัญในการกระจายอำนาจให้ประชาชน ปัจจุบันมีประชาชนร้องเรียนปัญหามาแล้ว 90,473 เรื่อง แก้ไขสำเร็จแล้ว 40,647 เรื่อง หากครบ 100,000 เรื้อง คงต้องฉลอง เพราะประชาชนขับเคลื่อนทำให้เกิดการแก้ปัญหา ส่วนการปรับให้ Traffy Fondue มีรางวัลนำจับ ต้องคิดให้ละเอียด เพราะการจับปรับต้องเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า

“ผมไม่ต้องสั่งการเลย เขาไปแก้กันเอง เป็นมิติใหม่ในการบริการประชาชนที่ดีขึ้น ต่อไปจะขยาย Traffy Fondue ไปเป็นแพลตฟอร์มการแจ้งปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างต้องเป็นความลับ สร้างความมั่นใจให้ประชาชน”

หลังจากนี้จะนำเอานโยบาย และโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนได้ติดตามความคืบหน้า สอดคล้องกับนโยบาย Open Data เพิ่มความโปร่งใส นายชัชชาติ ยังระบุว่า นโยบาย 100 วันของผู้ว่าฯ กทม. ไม่ใช่นโยบายของ ‘ชัชชาติ’ แต่เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบร่วมกัน

Related Posts

Send this to a friend