POLITICS

‘สุดารัตน์’ หนุน การเรียนวิชา Coding ให้เป็นวิชาหลักตั้งแต่ชั้นประถม

‘สุดารัตน์’ ชี้ ถึงเวลาต้องปฏิวัติ โครงสร้างการศึกษา เพราะเด็กไทยเรียนหนัก แต่ประสิทธิภาพต่ำ หนุนลดเวลาเรียนมหาวิทยาลัยจาก 4 ปี เป็น 3 ปี ประกาศหนุน การเรียนวิชา Coding ให้เป็นวิชาหลักตั้งแต่ชั้นประถม

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ร่วมเสวนา งาน “CODING ERA” The Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้งคลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย โดยกล่าวถึง ปัญหาหลักที่ระบบการศึกษาไทยกำลังเผชิญ

หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่า ปัจจุบันระยะเวลาการศึกษาของเด็กไทยตั้งแต่อายุ 3-22 ปีต้องใช้เวลาถึง 19 ปี เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ปกครองและเด็กเป็นอย่างมากกว่าจะเรียนจบปริญญาตรี ปัจุบันมีผู้กู้ยืมเงิน กยศ.มากถึง 5.4 ล้านคน เป็นหนี้กว่า 6 หมื่นล้านบาท จึงเห็นว่าหากมีการลดระยะเวลาการศึกษาลง 3ปี จนจบปริญญาตรีในอายุไม่เกิน 18 ปี จะช่วยลดภาระให้กับผู้ปกครอง รวมถึงเด็กนักเรียนก็ไม่ต้องเป็นหนี้ กยศ. ทำให้พ่อแม่และเด็กไม่ต้องกังวลถึงคุณภาพชีวิตและอนาคตของบุตรหลาน

มโนทัศน์ของการเรียนที่ถูกปลูกฝังมายาวนานจำเป็นต้องเปลี่ยน จาก “แข่งกับคนอื่น” ซึ่งก่อให้เกิดความเครียดกับเด็กไทย ให้เป็น “แข่งกับตัวเอง” เพื่อลดความกดดัน และมุ่งให้นักเรียนรู้จักตนเอง รวมถึงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพหรือพลวัตทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น ตนมองว่าบทบาทของครูต้องเปลี่ยนไป ต่อจากนี้ไป ครูต้องไม่ใช่เพียง “ผู้ป้อนความรู้” แต่ต้องเป็น “ผู้สนับสนุนทางความรู้” หรือ Facilitator ให้แก่เด็กไทย และต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนเรียนรู้ให้ยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบโจทย์การทำมาหากินของเด็กไทยในอนาคต

วิชาที่เรียนในโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยน อะไรที่ไม่จำเป็นต้องตัดออก นักเรียนควรได้เรียนในสิ่งที่จำเป็นและมีความสุขที่จะเรียน ขณะที่เรียน ม.ปลาย ก็ควรจะสามารถเก็บหน่วยกิตสะสมในระดับมหาลับได้เพื่อเป็นการลดเวลาเรียน เนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทยมีชั่วโมงการเรียนมากเกินไป นักวิจัย สสส. เผยว่าเด็กไทยเรียนหนักที่สุดในโลกรองจากญี่ปุ่น ส่งผลให้มีเด็กนักเรียนลาออกกลางคันปีละ 900,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แต่ประสิทธิผลทางการศึกษากลับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยผลการประเมิน PISA (Programme for International Student Assessment) รอบปี 2018 พบว่าไทยยังคงได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทุกวิชา

คุณหญิงสุดารัตน์ เห็นว่าเด็กไทยเป็นเด็กเก่ง มีความสามารถ แต่ต้องได้รับการเรียนการสอนและการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ เด็กไทยต้องได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนและมีประโยชน์อย่างมีความสุข ระบบการศึกษาต้องได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพื่อช่วยให้เด็กไทยเป็นกำลังพลที่พร้อมในศตวรรษที่ 21

ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน หรือ Transform ระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งความท้าทาย โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มที่ใช้เผชิญกับปัญหาความท้าทายหรือที่เรียกกันว่า 4Cs นั้นเป็นทักษะที่คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีใดๆยังไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้

4Cs นั้นประกอบไปด้วย

1.Critical Thinking / Problem-Solving: ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

2.Creativity: ความคิดเชิงสร้างสรรค์

3.Communication: การสื่อสาร

4.Collaboration: ความร่วมมือหรือการทำงานเป็นทีม

และตนเชื่อว่า C ที่ 5 คือ Coding ทักษะนี้มีความพิเศษ คือ การเรียน Coding จะช่วยเสริมสร้างทักษะแห่งยุคทั้ง 4 ทักษะ เพราะผู้เรียน โปรแกรมเมอร์ หรือ coder ต้องใช้ทุกทักษะที่กล่าวมาข้างต้นในการแก้โจทย์หรือความท้าทายต่างๆในยุคเทคโนโลยี

หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยชี้ให้เห็นว่า ทิม คุก ซีอีโอของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Apple กล่าวว่า “โค้ดดิ้ง คือ ภาษาที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถเรียนได้ในตอนนี้…ผมคิดว่าทุกคนควรเรียนเขียนโค้ดก่อนที่จะเรียนจบมัธยมปลาย และผมคิดว่าจริงๆแล้วควรเริ่มเรียนตั้งแต่ประถมด้วยซ้ำ” คำกล่าวนี้สอดคล้องกับเหตุผลสำคัญว่าทำไมประเทศเล็กๆอย่างประเทศเอสโตเนีย ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยถึง 11 เท่า จึงสามารถพัฒนากำลังคน และประเทศของตนเอง จากประเทศกำลังพัฒนา จนกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และเป็นประเทศอันดับ 1 ในยุโรป ด้านการศึกษา (วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์) โดยใช้เวลาเพียงประมาณ 10 ปีเท่านั้น ทั้งหมดล้วนเกิดจากการปฏิรูปการศึกษาและให้ Coding เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ให้นักเรียนตั้งแต่อายุ 7 ขวบได้เริ่มเรียนรู้

ดังนั้น ดิฉันเชื่อว่าหากรัฐผลักดันการเรียนการสอนโค้ดดิ้งอย่างจริงจังและเป็นระบบ มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ก็จะช่วยยกระดับการศึกษาไทยให้สามารถเทียบเท่าประเทศอย่าง Estonia ได้ และหากเราได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ดิฉันเชื่อว่าภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ประเทศไทยของเราจะสามารถเป็น Regional Hub ของวงการ Coding ใน ASEAN ได้อย่างแน่นอน

พร้อมย้ำด้วยว่า พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ ไม่ต้องเป็นหนี้ กยศ. ต้องปฏิรูปการศึกษา เอาเทคโนโลยีมาช่วยเด็กอยากเรียนอะไรต้องได้เรียน เด็กบนดอยกับเด็กในกรุงเทพ ต้องได้เรียนกับครูคนเดียวกัน เราจะลดเวลาเรียนให้เหลือ 3 ปี เด็กอายุ 18-19 ก็เรียนจบ ออกไปทำมาหากินได้

Related Posts

Send this to a friend