POLITICS

‘ชลน่าน’ ชี้ สภาฯ ส.ส. มัวดิ้นย้ายพรรค นายกฯ ก็เมินสภาฯ รอแค่ยุบ

‘ชลน่าน’ ฟันธง ถ้ายื้อกัญชา สภาฯ ล่มตลอดไป ชี้ ส.ส. มัวดิ้นย้ายพรรค นายกฯ ก็เมินสภาฯ รอแค่ยุบเพื่อสืบทอดอำนาจ

วันนี้ (18 ม.ค. 66) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่อาคารรัฐสภา ถึงเหตุการณ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มวันนี้

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เข้าใจความรู้สึกคับแค้นใจของประชาชนเป็นอย่างดี หลายคนประณามว่ากินเงินเดือนจากภาษีอากรประชาชน แต่ไม่ทำงาน จึงขอเรียนกับประชาชนว่า สถานการณ์จะเป็นแบบนี้ต่อไป หากนำเรื่องกฎหมายกัญชาเข้าสู่วาระการประชุม เพราะร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นปัญหา มีข้อถกเถียงกันมากในชั้นการพิจารณา มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุน และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งเสียงที่ไม่เห็นด้วยแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่า ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ชั้นรับหลักการ

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อไปว่า ทุกฝ่ายเห็นด้วยกับกัญชาเพื่อการแพทย์ ไม่ใช่กัญชาเสรี หรือสันทนาการ แต่พอร่างออกมาเสร็จเรียบร้อยในชั้นกรรมาธิการ สิ่งที่ทุกคนต้องการคือกัญชาเพื่อการแพทย์ ไม่มีตัวบทกฎหมายรองรับว่า จะควบคุมไม่ให้เสรีได้อย่างไร ส่วนตัวพยายามเรียกร้องว่ากฎหมายฉบับนี้ ต้องไม่ให้เป็นกัญชาเสรี เดิมมี 45 มาตรา เพิ่มเป็น 95 มาตรา ไม่มีบทมาตราใดเลย ที่ไปควบคุมกัญชาเสรี เพราะฉะนั้นจึงเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย และเมื่อกลไกในสภาเสียงข้างมากไม่มีมากพอ องค์ประชุมตอนนี้ใช้แค่ 217 เสียง ดังนั้นหากเสียงข้างมาก ไม่ยอมจะใช้เสียงข้างมากตัวเองผลักดันอย่างจริงจัง องค์ประชุมก็จะไม่ครบ

ทั้งนี้ ย้ำว่าฝ่ายเสียงข้างน้อย ยินดีที่จะร่วมพิจารณากฎหมาย แต่ภายใต้เงื่อนไขเสียงข้างมาก ต้องเป็นองค์ประชุม เราไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้หลายมาตราอยู่แล้ว

“เรายอมรับคำด่าของประชาชน นี่คือความบิดเบี้ยวของสภา ที่มีการลาออก มีการย้ายพรรค โดยไม่สนใจพี่น้องประชาชน ที่เลือกเขาเข้ามา เพื่อแสวงหาโอกาสว่าจะได้กลับมาเป็น ส.ส. ใหม่เท่านั้นเอง สิ่งนี้คือสาเหตุที่ทำให้สภาฯ ล่ม”

นพ.ชลน่าน ย้ำด้วยว่า ถ้าสภาพสภาฯ ล่มเป็นแบบนี้ ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไป ซึ่งฝ่ายค้านเราแก้ปัญหาให้หลายเรื่อง เราเสนอไปให้ประธานสภาฯ บอกว่า หากประชุมตามปกติ ติดกับดักแน่ กฎหมายสำคัญๆ ที่เราเห็นพ้องต้องกัน ว่าจะให้ผ่านสภา เราเสนอให้ประธานสภาฯ นัดประชุมเป็นวาระพิเศษ เช่น พรุ่งนี้มีกฎหมายหลายฉบับ ทั้งนี้มั่นใจว่าการประชุมสภาฯ วันพรุ่งนี้จะไม่ล่ม เพราะเป็นกฎหมาย ที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน แม้เสียงจะน้อย แต่อยู่ครบองค์ประชุมแน่นอน

เมื่อถามว่าองค์ประชุม ขึ้นอยู่กับความเห็นที่ต่างกันของตัวบทกฎหมาย จะส่งผลต่อการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีในการยุบสภาฯ หรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า จะใช้เงื่อนไขสภามาเป็น เงื่อนไขในการยุบสภาหรือไม่ ก็ไม่ทราบ เพราะนายกรัฐมนตรีก็ไม่เคยเห็นมีบทบาท และให้ความสำคัญ ในสภาฯ อยู่แล้ว หากสภาฯ ไม่ทำผิดจนนายกรัฐมนตรีทนไม่ได้ ไม่น่าจะใช้เป็นเงื่อนไขในการยุบสภาฯ เคยพูดหลายครั้งแล้วว่า นายกรัฐมนตรีจะยุบสภา ไม่เคยดูไปตามข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่ดูว่ายุบเมื่อไหร่จะได้สืบทอดอำนาจต่อ

เมื่อถามว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่ามีโอกาสสูงที่ร่างกฎหมายกัญชา กับ กฎหมายคู่ชีวิต อาจถูกแขวนยาว จะกระทบกับกฎหมายของฝ่ายค้านอื่น ๆ หรือไม่ นพ.ชลน่าน ตอบว่า ไม่ได้ อย่างกฎหมายคู่ชีวิตเราเจรจากับประธานสภาฯ ว่าใช้วิธีการนัดประชุมวาระพิเศษได้ ถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ซึ่งฝ่ายค้านเราเห็นพ้องแบบนี้อยู่แล้ว หากเสียงข้างมากเห็นด้วย ก็ให้ประธานสภาฯ นัดประชุมเป็นวาระพิเศษพิจารณากฎหมายเหล่านี้ได้

Related Posts

Send this to a friend