POLITICS

นักดนตรี – สถานบริการ ร้องปลดล็อค และเยียวยาธุรกิจกลางคืน

วันนี้ (17 พ.ย.) ตัวแทนนักดนตรีข้างถนน พร้อมผู้ประกอบการสถานบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ภาครัฐตรวจสอบและผลักดันการแก้ปัญหาและเปิดสถานบันเทิงกลางคืน และขอให้มีมาตรการเยียวยา 

ตัวแทนกลุ่มนักดนตรีข้างถนน ระบุว่า การสั่งปิดกิจการผับ บาร์ รวมเวลากว่า 15 เดือนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเจ้าของกิจการ ลูกจ้าง และนักดนตรีอิสระ โดยที่ภาครัฐยังมีไม่แนวทางช่วยเหลือแบบเจาะจง จึงขอเรียกร้องผ่านกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรถึงรัฐบาล ใน 5 ข้อประกอบด้วย

1.ยกเลิกจำกัดเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮล์ให้เป็นไปตามกฎหมายปกติ เนื่องจากเวลา 21.00 น. เเป็นเวลาที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลต่อการพิจารณาจ้างงานศิลปินของผู้ประกอบการ 

2.ให้เปิดประเทศ เปิดกิจการตามลำดับเวลาที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อสาธารณะ หากทำไม่ได้ ขอใช้ ส.ส.ใช้กลไกลรัฐสภา ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อแก้ปัญหาโดยเร็ว

3.ให้ ส.ส.กดดันภาครัฐ ช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจและศิลปินที่ตกงานอย่างเร่งด่วนและมาตรการที่ออกมาต้องไม่หว่านแห

4.กดดันตรวจสอบให้รัฐบาลออกมาตรการให้สามารถเปิดกิจการได้ ภายใต้การควบคุมป้องกันโรคเหมือนสถานที่อื่นๆ 

5.หากข้อเรียกร้องทั้งหมดไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ส.ส. หรือกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง หาหนทางตามกฎหมายฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลใดศาลหนึ่ง เพื่อเรียกร้องแทนกลุ่มศิลปินที่ได้รับผลกระทบ

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล กรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า พรรคก้าวไกล เป็นตัวแทนรับมอบพร้อมระบุว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การหารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งชักชวนให้กลุ่มนักดนตรีหรือกลุ่มศิลปินข้างทางและผู้ประกอบการสถานบริการสถานบันเทิงซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารงานผิดพลาดของรัฐบาล เข้าร่วมการฟ้องร้องในทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายด้วย

Related Posts

Send this to a friend