POLITICS

กลุ่มแท็กซี่ 4.0 – คนขับอิสระ หนุน คมนาคม เดินหน้า ‘กม.แอปเรียกรถ’ ย้ำ ถึงเวลาทุกฝ่ายปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล

กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่รายย่อย และรถบ้านที่สนับสนุนแอปฯ เรียกรถ และประชาชนผู้ใช้บริการ ตบเท้าให้กำลังใจ รมว.คมนาคม ตัวแทนเครือข่ายผู้ขับรถยนต์รับจ้างแบบบริการทางเลือก เครือข่ายผู้ขับแท็กซี่จากชมรมผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0 และชมรมแท็กซี่ไทยพัฒนา ยื่นหนังสือถึง รมว.คค. สนับสนุนร่างกฎกระทรวงวิ่งรถผ่านแอปฯ สร้างความเป็นธรรมทุกฝ่าย แถมก่อประโยชน์สูงสุดกับผู้โดยสาร ตำหนิกลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่วางหรีด-เผาหุ่นหน้ากระทรวง ชี้ ถึงเวลาปรับตัวเพื่อคนไทยส่วนใหญ่

เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (17 มิ.ย. 64) ตัวแทนเครือข่ายผู้ขับรถยนต์รับจ้างแบบบริการทางเลือก และตัวแทนเครือข่ายผู้ขับขี่แท็กซี่ชมรมผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0 และชมรมแท็กซี่พัฒนา นำโดย นายจิรภัทร โสภาลัย เดินทางมาขอบคุณและให้กำลังใจนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

จากนั้น เวลา 16.00 น. ได้ยื่นหนังสือขอบคุณถึง รมว.คมนาคม ผ่านนางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการ รมว.คมนาคมในโอกาสที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. ตามที่ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม เสนอให้พิจารณา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

ตัวแทนเครือข่ายผู้ขับรถยนต์รับจ้างแบบบริการทางเลือก และตัวแทนเครือข่ายผู้ขับขี่แท็กซี่ชมรมผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0 และชมรมแท็กซี่พัฒนา กล่าวว่า ที่เดินทางมาวันนี้เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับทางกลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ซึ่งมาวางพวงหรีด เผาหุ่นฟาง และทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อคัดค้านนโยบายก่อนหน้านี้ โดยพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะสม อยากให้ปรับตัวเช่นเดียวกับเรา ที่มองว่าเป็นโอกาสมากกว่าวิกฤติ และควรรับฟังความต้องการของประชาชน จึงต้องเดินทางมาให้กำลังใจนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เลยขออาสาเก็บพวงหรีด และทำความสะอาดหน้ากระทรวง เพื่อให้กำลังใจคนทำงาน อย่าหวั่นไหวกับพฤติกรรมของกลุ่มดังกล่าว

ทั้งนี้ ทางกลุ่มฯ เชื่อว่า ร่างกฎกระทรวงฯ นี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับระบบขนส่งของไทยให้ทันสมัย โดยการนำรถบ้านมารับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนนับล้านคน โดยเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนในการใช้บริการและยังสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ขับขี่ ให้สามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ซึ่งจากผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลที่ผ่านมา ประชาชนร้อยละ 97 เห็นด้วยที่จะให้มีการเรียกรถผ่านแอปฯ ในขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐก็ให้การช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสูญเสียประโยชน์ โดยตนหวังว่ากฎกระทรวงฯ และกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง จะสามารถประกาศใช้ได้ในโอกาสแรกต่อไป

“ส่วนตัวคิดว่าการนำรถบ้านมาวิ่งเป็นรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปฯ จะไม่กระทบกับคนขับแท็กซี่ เนื่องจากรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารตามรายทางและรับผ่านแอปฯ ซึ่งรถบ้านที่เปลี่ยนมาเป็นรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปฯ ไม่ได้สามารถทำได้ เพราะกฎหมายกำหนดเอาไว้ชัดเจน” แกนนำกลุ่มผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0 ระบุ

Related Posts

Send this to a friend