POLITICS

ก.เกษตรฯ เตรียมแนวทางขนส่งสินค้าเกษตรข้ามแดน ผ่านเส้นทางรถไฟสายลาว-จีน ช่วยผู้ประกอบการส่งสินค้าถึงจีนเร็วขึ้น

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน สั่งเตรียมพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายลาว-จีน ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการเดินรถในเดือนธันวาคม ปีนี้ ที่มีทั้งขบวนผู้โดยสารและขบวนขนส่งสินค้า ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเข้าจีนได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัยฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่งรัดการลงนามข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ไทยผ่านประเทศที่สาม เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและและผู้ประกอบการจะได้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งสั่งจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการเส้นทางรถไฟสายไทย-ลาว-จีน ในระยะเร่งด่วนและระยะต่อไป มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และการยางแห่งประเทศไทย เป็นคณะทำงาน และมีผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการส่งออกสินค้าผลไม้ไทย พบว่าเป็นที่ต้องการของตลาดจีนอย่างมาก ตัวเลขส่งออก 4 เดือนแรกของปีนี้ มีจำนวน 5.32 แสนตัน รวมมูลค่า 34,000 ล้านบาท ผลไม้ที่ส่งออกมากที่สุดได้แก่ ทุเรียน 1.9 แสนตัน มูลค่า 23.3 หมื่นล้านบาท ลำใย 1.88 แสนตัน มูลค่า 7.9 พันล้านบาท มะพร้าว 1 แสนตัน มูลค่า 1.9 พันล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคจีนให้ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและมาตรฐานด้านสุขอนามัยของผลไม้ไทย โดยกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การพ่นยาฆ่าเชื้อต้นทางจากสวนผลไม้ จนถึงระบบขนส่ง ยึดแนวทางองค์การอนามัยโลก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และสินค้ายังได้มาตรฐานสากลทั้ง GAP และ GMP ด้วย

นางสาวรัชดาฯ ยังเปิดเผยถึงเส้นทางรถไฟสายลาว-จีน ซึ่งจะเชื่อมจากนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน เมืองบ่อเต็น สปป. ลาว และมีปลายทางที่นครเวียงจันทน์ มีระยะทางห่างจากจังหวัดหนองคายเพียงแค่ 24 กิโลเมตร ถือเป็นอีกเส้นทางหนึ่งในการลำเลียงทั้งสินค้าและคนจากจีนตอนใต้ผ่านลาวมาถึงไทย สร้างโอกาสสำคัญให้กับการค้าการลงทุนอย่างมาก จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการของไทย ศึกษาข้อมูล ขั้นตอนกฎระเบียบ ตลอดจนต้นทุนการขนส่งผ่านเส้นทางรถไฟสายลาว-จีน เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดเดินรถในปลายปี 2564

Related Posts

Send this to a friend