POLITICS

ส.ว.ซากีย์ พิทักษ์คุมพล พร้อมโหวตนายกรัฐมนตรีจากคะแนนเสียงอันดับ 1

ส.ว.ซากีย์ พิทักษ์คุมพล รับฉันทามติประชาชน พร้อมโหวตนายกรัฐมนตรีจากคะแนนเสียงอันดับ 1 เรียกร้องเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา ยืนตามหลักการระบบรัฐสภา

นายมีคำตอบที่ชัดส่วนตัวว่า ให้เป็นไปตามฉันทามติของประชาชนที่เลือกพรรคการเมือง ถ้าดูเจตนารมณ์ รัฐธรรมนูญ 2560 ต้องการความต่อเนื่องในการปฏิรูปการเมืองไทย จึงให้มีบทบัญญัติแนบท้าย ให้ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรีได้ แต่ 4 ปีที่ผ่านมา หน้าที่ของ ส.ว.ลุล่วงไปแล้ว จึงกลับมาอยู่ในหลักการรัฐสภา คือการให้เกียรติกับพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นอันดับ 1 ถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้ ก็ไม่มีทางเลือกอื่น ถ้ายึดหลักการกลไกรัฐสภา ให้เดินหน้าต่อไปได้ ทุกคนต้องช่วยกันพิจารณา อย่าไปตั้งธง ขอให้เอาหลักการเป็นตัวตั้ง จะเป็นการถอดสลักความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำเนินมาร่วม 2 ทศวรรษ​ตั้งแต่หลังรัฐประหารปี 2549

นายซากีย์ เปิดเผยว่า โดยธรรมเนียม ถ้าดูระบบรัฐสภาในระดับสากล ให้เกียรติพรรคการเมืองเป็นอันดับแรกในการจัดตั้งรัฐบาล ถ้าไม่ได้ให้เป็น พรรคที่ 2 หรือ 3 แต่จำเป็นต้องเอามารยาททางการเมือง และรับบที่ได้รับการยอมรับสากลกลับมาให้กลไกกลับมา ไม่งั้นจะเจอทางตันอีกรอบ

“พวกผมอาจเป็นกลุ่มเล็กที่อยู่ใน ส.ว.แต่เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าสมาชิกรัฐสภา ไม่ได้คิดไปในทิศทางเดียวกันหมด และควรได้รับการเคารพจากเพื่อนวุฒิสภาที่คิดต่างกัน จึงชวน ส.ว.ให้ทบทวนนำหลักการระบบรัฐสภามาเป็นตัวตั้ง ที่ผ่านมา มีความพยายามใช้วิธีการพิเศษมาหลายครั้ง ท้ายที่สุดผลออกมาสวนทางเสียงโหวตของประชาชน “

นายซากีย์ เรียกร้องไปยังสมาชิกวุฒิสภา กลับมายืนตามหลักการรัฐสภา ต้องให้พรรคอันดับ 1 จัดตั้งรัฐบาลก่อน ถ้าไม่ได้ก็เป็นพรรคถัดไป ตามหลักกติกาสากล

Related Posts

Send this to a friend