POLITICS

‘วิษณุ’ แจง ไม่ได้เปลี่ยนชื่อ กรุงเทพฯ สามารถใช้ได้ทั้ง 2 เปรียบเสมือนชื่อจริง-ชื่อเล่น

‘วิษณุ’ แจง ไม่ได้เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงกรุงเทพฯ สามารถใช้ได้ทั้ง Bangkok และ Krung Thep Maha Nakhon เปรียบเสมือนชื่อจริง-ชื่อเล่น

วันนี้ (17 ก.พ.65) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีปรับปรุงชื่อกรุงเทพมหานคร ว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ชื่อเมืองหลวงของแต่ละประเทศที่ยังเป็นปัญหาอยู่ ซึ่งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภูมิศาสตร์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภารับผิดชอบเรื่องนี้ มาหลาย 10 ปี และช่วยรัฐบาลคิดว่า ชื่อทวีป ชื่อเมืองหลวง และชื่อจังหวัดของแต่ละประเทศ ควรจะสะกดเป็นภาษาไทย และออกเสียงอ่านอย่างไร ซึ่งมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ พ.ศ.2530 และ 2544 แต่ครั้งนี้มีการเสนอว่าจะปรับปรุงอีกครั้ง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไม่มีอำนาจในการกำหนดชื่อประเทศทางการของไทย และกำหนดชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะชื่อเหล่านี้กำหนดโดยกฎหมาย ราชบัณฑิตมีหน้าที่นำชื่อนั้น ๆ มาสะกดให้ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งอดีตเอกสารที่เกี่ยวกับราชการไทยจะเรียกอีกอย่างเรียกว่า กรุงเทพฯ แต่ในกรณีที่เป็นเอกสารระหว่างประเทศจะเรียกว่า Bangkok ซึ่งปัจจุบันได้มาปรับให้เรียกว่า Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) คือสามารถใช้ได้ทั้ง 2 แบบ ไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงแต่อย่างใด

โดยป้ายทางการที่ใช้ว่า กรุงเทพฯ ก็สามารถใช้ได้ตามปกติ ส่วนที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็สามารถย่อว่า BKK ได้ ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงให้ สำนักราชบัณฑิตยสภากำหนดให้ชัดเจนว่าควรใช้อย่างไรบ้าง

นายวิษณุ กล่าวว่า การเปลี่ยนสัญลักษณ์หลังคำว่า Krung Thep Maha Nakhon จาก ; เป็น () ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เปรียบเสมือนคนมีที่มีชื่อจริงว่า สมศรี (น้อย) หรือ พลเอกเอกประยุทธ์ (ตู่)

Related Posts

Send this to a friend