POLITICS

ปศุสัตว์เตือนเกษตรกรไทย หลังพบไข้หวัดนกระบาดในจีน เสียชีวิตแล้ว 2 ราย

วันนี้ (17 ม.ค. 65) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงกรณีมีรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิด H5N6 ในจีน โดย ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้ว 5 ราย เป็นชาย 4 ราย หญิง 1 ราย จากมณฑลเสฉวน เจ้อเจียง และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง พบประวัติว่า 4 ราย สัมผัสกับสัตว์ปีก ส่วนอีก 1 ราย อยู่ระหว่างการสืบสวน และในจำนวนนี้ เสียชีวิจแล้ว 2 ราย ส่วนอีก 3 ราย ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัส

แม้ในประเทศไทยจะไม่พบรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกเป็นระยะเวลา 12 ปีมาแล้ว แต่กรมปศุสัตว์ยังคงเตรียมความพร้อมป้องกันโรคเข้าสู่ประเทศไทย โดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง ทั้งพื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่นกอพยพ พื้นที่นกวางไข่ และพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น ร่วมกับการเข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ปีกภายในประเทศ ชะลอการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ปีกจากประเทศที่เกิดโรคไข้หวัดนก ส่วนสัตว์ปีกเลี้ยงในระบบฟาร์มให้เข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นสูงสุด เช่น การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังกำชับไปยังสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม ให้เข้มงวดเรื่องระบบความปลอดภัยภายในฟาร์ม ควบคุมการเข้า-ออกฟาร์ม ให้ฉีดพ่นยานพาหนะทุกคัน รณรงค์ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ตลอดจนผลักดันระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าระบบมาตรฐาน GAP หรือ GFM และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

กรมปศุสัตว์ ยังขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก สังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิด หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ อย่านำสัตว์ปีกไปจำหน่ายจ่ายแจก หรือนำไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินมาตรการ ควบคุมโรคทันที หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน

Related Posts

Send this to a friend