POLITICS

กรมการปกครอง เผย 9 บริการ ใช้ได้ด้วย ‘ThaID’ ติดต่อภาครัฐ-ข้อมูลสุขภาพ ไม่ต้องพกบัตรประชาชน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) ขึ้น เพื่อความสะดวกในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกประเภท โดยประชาชนสามารถเข้าแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อยืนยันตัวตนได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลหรือใช้เอกสารใด ๆ ขณะเดียวกัน ThaID ยังสามารถใช้ติดต่องานหรือหาข้อมูลที่สำคัญได้ ดังนี้

1.ติดต่องานทะเบียนราษฎร์ได้ทุกที่ โดยไม่ต้องเสียเวลา สามารถมำได้ด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ เช่น การลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง การคัดทะเบียนราษฎร์ หรือการขอเลขที่บ้าน เพียงเปิดแอปฯ ThaID แล้วเลือก “ระบบให้บริการประชาชนด้วย ThaID” จากนั้นเลือกหัวข้อบริการที่ต้องการภายในสังกัดสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

2.จองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ เพียงเข้าเว็บไซต์กรมขนส่งทางบก แล้วเลือกเมนู “จองหมายเลขทะเบียน” เมื่อระบบเข้าสู่หน้ายืนยันตัวตน ให้ยืนยันตัวตนโดยสแกน QR Code ผ่านแอปฯ ThaID เท่านั้น

3.ยื่นภาษีออนไลน์ โดยไม่ต้องจำพาสเวิร์ด เพียงแค่เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร เตรียมเอกสารแสดงรายได้ และการลดหย่อน เลือกเข้าสู่ระบบด้วย Digital ID จากนั้นเปิดแอปฯ ThaID แล้วสแกนคิวอาร์โค้ดจากเว็บไซต์ของระบบยื่นภาษีออนไลน์

4.หาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เพียงแค่เข้าเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา แล้วเข้าสู่ระบบด้วยแอปฯ ThaID เท่านั้น

5.ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพด้วย แพลตฟอร์ม Health Link หรือทำเรื่องส่งตัวรักษาโรงพยาบาลได้ โดยเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบด้วย ThaID” แล้วเลือกสถานพยาบาล เพื่อยินยอมให้นำส่งข้อมูลจากสถานพยาบาลที่เคยรับการรักษา ประหยัดเวลาการตรวจสอบทะเบียนประวัติ และแพทย์สามารถวินิจฉัยอาการได้แม่นยำขึ้น

6.ดูข้อมูลที่ดินผ่านแอปฯ Landsmaps เพียงเข้าสู่ระบบผ่านแอปฯ ThaID ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ ได้ด้วยตัวเองทั้ง รูปแปลงที่ดิน ตำแหน่งที่ดิน สภาพพื้นที่ที่เห็นได้จากภาพดาวเทียมและ street view ราคาประเมินโฉนดที่ดิน สำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร ค่าใช้จ่ายในการรังวัด เป็นต้น

7.เสนอกฎหมายผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน เป็นไปตาม พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ปี 2564 เพียงเข้าเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แล้วเข้าสู่ระบบผ่านแอปฯ ThaID เพื่อยืนยันตัวตน

8.ใข้ ThaID เช็คอินขึ้นเครื่องได้ แม้จะไม่ได้เอาบัตรประชาชนติดตัวมาก็ตาม เพียงแค่เปิดแอปฯ เพื่อแสดงรูปบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเท่านั้น

9.ยื่นฟ้องคดีความด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องเดินทางไปถึงศาลปกครอง รวมทั้งติดตามความคืบหน้าคดีได้ด้วยตนเอง โดยใช้การยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ ThaID แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ระบบของศาลปกครอง ต้องลงทะเบียนครั้งแรกให้เรียบร้อยก่อน และเมื่อใช้งานครั้งถัดไป จะสามารถใช้แอปฯ ThaID เข้าสู่ระบบ ได้ทันที

Related Posts

Send this to a friend