POLITICS

เพื่อไทยขอเลื่อนเคาะสูตรปาร์ตี้ลิสต์ไปหลังซักฟอกส.ว.-ส.ส.รัฐบาล ค้านขอให้จบวันนี้

หวิดปิดสภา! ส.ส.เพื่อไทย ชี้มีคำสั่งโหวต ขอเลื่อนเคาะสูตรปาร์ตี้ลิสต์ไปหลังญัตติซักฟอก หวังตั้งสติกันใหม่ ด้าน ส.ว.-ส.ส.รัฐบาล ค้าน ขอให้จบวันนี้ ‘ชวน’ พร้อมเดินหน้าประชุมต่อตามเวลาที่อำนวยให้

วันนี้ (6 ก.ค. 65) ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในการประชุม มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ตามที่กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาเสร็จแล้ว

โดยในเวลา 17:50 น. ประธานฯ ดำเนินการประชุม เข้าสู่การพิจารณามาตรา 23 เกี่ยวกับการดำเนินการคำนวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งมาจากการนำคะแนนรวมที่ทุกพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งประเทศ หารด้วย 100 ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน ที่จะนำไปหารคะแนนรวมจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ

ทว่า ก่อนประธานฯ จะให้ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา อภิปรายเป็นคนแรกตามลำดับที่เข้าชื่อไว้นั้น นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส. จังหวัดสุรินทร์ และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา หารือประธานฯ ว่าขอให้สมาชิกรัฐสภามีเวลา มีโอกาสตั้งสติ แล้วคิดกันใหม่ เพื่อให้บรรยากาศเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่รัฐบาลเสนอตั้งมาแต่แรก ทำให้นายชวน ประธานฯ กล่าวเตือนว่า ระวังเรื่องการกดบัตรแสดงตน มันจะมีคนเขาจ้องอยู่ ท่านจะเป็นเหยื่อเขาโดยไม่รู้ตัว

ด้าน นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ลุกขึ้นกล่าวว่า ในเมื่อกฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่ประชาชนรอคอย และ ส.ส. รอคอยให้เสร็จ ขอให้ประธานฯ ดำเนินการประชุมให้จบวันนี้

เช่นกันกับ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการประสานงานวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา กล่าวว่า ทางฝ่ายวุฒิสภาตรวจสอบองค์ประชุมแล้วพร้อม ขอประธานฯ เดินหน้าการประชุมต่อไป

อย่างไรก็ตาม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นคัดค้านว่า แม้เรามีข้อตกลงร่วมดัน 3 ฝ่ายแล้วว่าเราจะเดินหน้าให้เสร็จวันนี้ แต่ต้องยอมรับความจริงที่เราถูกยื้อถูกดึงกันเสียจนไม่น่าเสร็จวันนี้ได้ เราทราบดีว่า มีความไม่ปรกติเกิดขึ้น มีคำสั่งจากฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนแปลงมติจากที่ กมธ. พิจารณามา จึงขอให้เวลาสังคมได้พิจารณา ได้คิด ถึงสิ่งที่จะเกิดขี้น ให้เวลาสมาชิกได้พิจารณาว่าเราจะลงมติต่ออย่างไร เดินหน้าไปแต่เหลืออีกกว่า 10 มาตรา ถ้าเราพักผ่อนกลับไปนั่งคิดนอนคิดกลับมาสองอาทิตย์มาคุยกันใหม่ในวันที่ 26-27 ก.ค. จะดีกว่า

ด้าน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา กล่าวตอบโต้ว่า ไม่อยากจะใช้การประท้วงเพื่อนสมาชิกที่ขึ้นมาพูด เพราะผมคิดว่าผม พรรคพวก และเพื่อนพรรคร่วมรัฐบาลเสียหาย เนื่องจากมีคำพูดว่ามีการยื้อยืดกฎหมาย เพราะพวกเราผลักดันให้กฎหมายนี้จบ และประเด็นว่าฝ่ายบริหารมีคำสั่ง ก็ยืนยันว่าฝ่ายบริหารสั่งไม่ได้ ผมมีเอกสิทธิ์ของผม

นายชวน ประธานฯ จึงกล่าวขอให้พิจารณาต่อไป เท่าที่เวลาจะอำนวยให้ โดยเชิญให้ นพ.ระวี อภิปรายคนแรกตามลำดับที่เข้าชื่อไว้ อย่างไรก็ตาม เวลา 18:10 น. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส. จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ลุกขึ้นประท้วงผู้อภิปรายตามข้อบังคับ ข้อที่ 45 ว่า การอภิปรายดังกล่าวน่าจะอยู่ในวาระที่ 1 และเวลาก็เดินเลยมา จึงขอให้ประธานฯ วินิจฉัย นายชวน จึงวินิจฉัยว่า เขาแปรญัตติเรื่อง 500 ตามที่เรารู้กันอยู่ แต่เรื่องเวลาก็มีเหตุผล คุณหมอก็ระวังเรื่องนี้ ทั้งนี้ ก็ยังไม่ได้ขัดข้อบังคับ และเปิดให้อภิปรายต่อไป

Related Posts

Send this to a friend