POLITICS

กรมอุทยานฯ ขอขึ้นเงินเดือนผู้พิทักษ์ป่าเป็น 11,000 บาท หลังไม่ขึ้นมา 11 ปี

ผศ.ดร.ธรณ์ เห็นด้วย ชี้เป็นการเอาเปรียบเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างหนัก ควรขึ้นมากกว่านี้ด้วยซ้ำ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 66 ได้ส่งหนังสือไปถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานฯ ตำแหน่งผู้พิทักษ์ป่า จำนวน 13,419 อัตรา เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าตอบแทนครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 55 จาก 6,000 บาท เป็น 9,000 บาท ต่อเดือน จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลานานถึง 11 ปี แล้ว

กรมอุทยานฯ ต้องจ้างบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในสภาพภูมิประเทศ มีทักษะในการเดินป่า เพื่อร่วมปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ โดยต้องออกไปลาดตระเวนในพื้นที่ป่าทุรกันดารตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน บางครั้งมีความจำเป็นต้องพักแรมในป่าจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ การปฏิบัติงานดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดแก่สุขภาพจากสัตว์มีพิษ เชื้อโรค และภัยอันตรายต่าง ๆ ที่อยู่ในป่า นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอันเกิดจากสัตว์ป่าดุร้ายและที่สำคัญคืออันตรายจากผู้กระทำผิดในป่าที่มุ่งร้ายต่อเจ้าหน้าที่อีกด้วย

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า ในเรื่องนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบปัญหา และมีนโยบายให้ดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ และสวัสดิภาพ ของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าให้ดีที่สุด ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ทำเรื่องส่งกรมบัญชีกลางเพื่อขอปรับค่าตอบแทนให้เป็นไม่เกิน 11,000 บาท ต่อ เดือน และขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ด้าน ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความเห็นในกรณีนี้ว่า การที่กรมอุทยานฯ ขอขึ้นเงินเดือนถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากค่าตอบแทน 9,000 บาท เป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับงานที่เป็นรากฐานทุกชีวิต ทั้งการปกป้องผืนป่า ลาดตระเวน ช่วยสัตว์ เก็บขยะ ฯลฯ ดังนั้นจึงไม่ใช่การเสียสละ แต่ถือเป็นการเอาเปรียบ การขอ 15,000 บาท ยังถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำ จึงอยากสนับสนุนการขอในครั้งนี้ และหวังว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องรอให้มีรัฐบาลใด ๆ

Related Posts

Send this to a friend