POLITICS

‘อนุทิน’ มั่นใจ รัฐบาลเดินหน้าดิจิทัล วอลเล็ต อย่างรอบคอบภายใต้กรอบกฎหมาย

วันนี้ (16 ม.ค. 67) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัล วอลเล็ต กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวเลื่อนการประชุม ในวันนี้ (16 ม.ค. 67) เพราะต้องการรอหนังสือจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า ตนเองยังไม่เห็นเรื่อง และเนื้อหา แต่ก็ได้ติดตามข่าวจากผู้สื่อข่าว

ส่วนการที่ ป.ป.ช. ส่งหนังสือมายังคณะกรรมการฯจะทำให้การพิจารณาเกิดความรอบคอบ และพรรคร่วมรัฐบาล เกิดความปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนเองมั่นใจว่ารัฐบาลทำอะไรต้องมีความรอบคอบ เรามีคณะรัฐมนตรี 36 คน ก็เชื่อว่าจะทำงานด้วยความรอบคอบ และอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายให้มากที่สุด

Related Posts

Send this to a friend