POLITICS

ชินวรณ์ มั่นใจ ส.ส.แห่ลาออกไม่กระทบองค์ประชุมรัฐบาล ยังมีเสียงส่วนต่าง 29 เสียง

วันนี้ (15 ธ.ค. 65) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล กล่าวถึงการลาออก ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 31 คน แสดงความมั่นใจว่าการลาออกดังกล่าวจะไม่กระทบต่อองค์ประชุมของสภา เนื่องจาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ยังมีเสียง 250 เสียง และฝ่ายค้านเหลือ 192 เสียง รวมทั้งหมด 442 คน เสียงกึ่งหนึ่งก็จะอยู่ที่ 221 คน ทำให้รัฐบาลมีเสียงส่วนต่างกับองค์ประชุม อยู่อีก 29 คน จึงมั่นใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังสามารถประสานงานเพื่อขับเคลื่อนงานต่อไปได้ เพราะยังมีร่างกฎหมายสำคัญที่รอการพิจารณาอยู่หลายฉบับ ทั้งร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชง ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต, ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงร่างกฎหมาย ที่สมาชิกวุฒิสภา มีการแก้ไขและส่งกลับมาให้สภาเห็นชอบ

ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และพรรคการเมืองขึ้นทูลเกล้าแล้วนั้น นายชินวรณ์ เห็นว่า หากร่างกฎหมายมีผลใช้บังคับ ก็ไม่จำเป็นที่นายกรัฐมนตรีพิจารณายุบสภา และไม่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีนำเหตุผลการลาออกของ ส.ส. หรือสภาไม่ครบองค์ประชุมมาพิจารณายุบสภา เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายในฝ่ายนิติบัญญัติ และเห็นว่าการลาออกของ ส.ส. ในช่วงปลายสมัยเป็นเรื่องปกติ อีกทั้งฝ่ายค้านก็ยังสามารถยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามมาตรา152 ได้ และมั่นใจว่าคณะรัฐมนตรีมีความพร้อมที่จะชี้แจงในเนื้อหาที่เป็นประโยชน์

นายชินวรณ์ ยังเรียกร้องไปยัง ส.ส. และ ส.ว.ให้ความร่วมมือในการประชุมร่วมรัฐสภา ในช่วงต้นปี 2566 ที่จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อเป็นของขวัญ ปีใหม่ให้แก่ครู และอาจารย์ทั่วประเทศ

Related Posts

Send this to a friend