POLITICS

‘สมศักดิ์’ ระบุ แม้ได้รับมอบหมายงานไม่มาก แต่พร้อมทำงานให้เป็นเกรด A+

ชี้ ดูแล ศอ.บต. เป็นงานท้าทาย มั่นใจสอบผ่านได้เป็นอย่างดี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรี ที่ตนเองได้ดูแลในส่วนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ว่า งาน ศอ.บต. เป็นงานที่ท้าทายครอบคลุมในหลายพื้นที่ ที่ผ่านมา ตนเองเป็นรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 แม้งานที่ได้รับมอบหมายอาจจะดูไม่มาก แต่ก็จะทำให้ดีที่สุด

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า งาน ศอ.บต. ต้องทำงานร่วมกับชาวบ้านต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของความยากจน ซึ่งจากตัวเลขในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชาชน 1.9 ล้านคน และมีคนที่รายได้อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 4 แสนคน ตนจะดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดการทุจริตเกิดขึ้น และต้องทำให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชน

นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า จะเข้าไปยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ให้ได้มาตรฐานการส่งออก ทั้งนี้ในส่วนของการคมนาคมขนส่งระหว่างไทย กับมาเลเซียจะต้องมีการพูดคุยกัน ในเรื่องรถไฟความเร็วสูง หรือ การขนส่งสินค้าระหว่าง 5 จังหวัดชายแดนของเรา กับ 5 รัฐของมาเลเซีย ซึ่งทุกเรื่องจะต้องมีการพูดคุยจัดวางงบประมาณให้เหมาะสม และเข้าถึงชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกฎหมาย เกี่ยวกับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความสมดุลในการทำงาน และการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีใครเป็นเจ้าภาพในการแก้ไข นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ก็เป็นไปตามกรอบ ตนจะรับฟังจากประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่พยายามแบ่งงาน อาจจะไขว้กันไปมา เพื่อให้สลับช่วยกันดู ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องของความโปร่งใส ซึ่งถ้าหากเข้าถึงประชาชน เชื่อว่าจะเกิดความเข้าใจในการแก้ปัญหา ซึ่งตนเต็มใจที่จะทำงาน

ส่วนจะมีการมอบหมายงานอะไรเพิ่มเติมให้หรือไม่นั้น ตนเองก็พร้อมรับ ไม่เกี่ยง และไม่รู้สึกว่า งานที่ได้รับมอบหมายนั้นน้อยเกินไป แม้งานจะน้อย แต่จะทำงานให้เป็นเกรด A+

Related Posts

Send this to a friend