POLITICS

ฝ่ายค้าน ยื่น ปปช. สอบ ‘ศักดิ์สยาม’ ปมที่ดิน-จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ

วันนี้ (15 ก.ย. 65) พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย , นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล , พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้ไต่สวนนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ใน 3 ประเด็น คือ

1.ขอให้ไต่สวนและดำเนินการด้านจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีการยึดครองที่ดินเขากระโดง โดยให้ป.ป.ช. ไต่สวนและส่งเรื่องให้ศาลฎีกา กรณีการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ของธุรกิจตนเองและเครือญาติ

  1. ขอให้ไต่สวนและดำเนินคดี กับ นายศักดิ์ ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต กรณียึดถือที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งนายศักดิ์สยาม ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำกับดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทย มิได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการฟ้องร้องผู้บุกรุกแต่กลับใจเทคนิคทางด้านกฎหมาย ประสานงาน สั่งงานไปยังที่ดิน ให้ดำเนินการเป็นผู้ฟ้องร้องเจตนาทอดเวลาให้เป็นประโยชน์กับตนเอง

3.ขอให้ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายศักดิ์สยาม ที่ได้ยื่นต่อป.ป.ช.เมื่อตอนเข้ารับตำแหน่ง ว่า มีการยักย้ายถ่ายเท มีการสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่

นายประเสริฐ ยืนยันว่า การยื่นเอกสารครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการดิสเครดิตพรรคการเมืองใด แต่เป็นการยื่นภายหลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่แล้ว โดยภายในเดือนนี้ จะยื่น ป.ป.ช.ให้ไต่สวนอีก 2 คน คือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีทุจริตถุงมือยาง และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรณีใช้งบกลางที่ส่อไปทางทุจริต ผิดวัตถุประสงค์

Related Posts

Send this to a friend